Projectadvies

We helpen je bij het invoeren van projectmatig werken. Dat doen we door een raamwerk en methode te schrijven en te zorgen dat iedereen die ondersteunt. Zo worden de juiste projecten uitgevoerd en hou je het overzicht.

Raamwerk en methode uitwerken

Raamwerk

Het eerste onderdeel van een projectaanpak gaat over de verplichtingen rond projecten: de belangrijkste goedkeuringen, rollen en verantwoordelijkheden, zoals wie het initiatief neemt om een project op te starten, wie opdrachtgever kan zijn, hoe de stuurgroep een overzicht houdt van alle lopende projecten, verplichte documenten...

Dat raamwerk wordt geschreven in overleg met opdrachtgevers en stuurgroepen, want het is hun instrument om strategie en projecten met elkaar te verbinden.

Methodologie

Het tweede luik van een projectaanpak is de methodologie, een 'handleiding' voor de projectmanagers. Daarin wordt stap per stap uitgelegd wat je van de projectmanagers verwacht, en welke technieken, tools en templates ze daarbij kunnen gebruiken. In die handleiding vinden ze beste praktijken en voorbeelden van projecten uit de eigen organisatie.

Werken aan buy-in

Wanneer ons gevraagd wordt om een projectaanpak uit te werken, zoeken we meteen naar manieren om buy-in en draagvlak te krijgen. Want het heeft geen zin om een mooi document te schrijven als niemand er nadien naar omkijkt.

Dus luisteren wij naar de noden en wensen van alle betrokkenen. We benutten hun ervaring met projecten in de sector en de eigen organisatie. We maken hen mee verantwoordelijk voor het eindresultaat.

We focussen dus niet alleen op de inhoud, maar ook op het proces, de inspraak, de inbedding in de organisatiecultuur. Dat is typerend voor onze aanpak.

De Business PMO ondersteunen

In grotere organisaties is waarschijnlijk een Project Management Office actief. Vaak is die gegroeid vanuit de ICT-projecten, omdat de nood aan omkadering daar het snelst voelbaar is. Maar op een bepaald moment wilt de business ook professionaliseren in zijn aanpak van projecten. En een governance die past voor ICT-projecten, is niet per sé geschikt voor businessprojecten.

Daarom kiezen bepaalde organisaties om een afzonderlijke Business PMO op te richten. Of wordt de PMO uitgebreid en rapporteert ze niet meer rechtstreeks aan de ICT-tak van de onderneming, maar valt ze onder de algemene directie.

Die PMO-managers ondersteunen wij in hun werking via coaching, mentoring, en een community of practice onder PMO-managers. Lees meer.

management team

Er verandert veel binnen de beroepsvereniging: invoeren van nieuwe software, aanpassen van het loonbeleid, reorganisatie,... En ook de leden kampen met grote druk van buitenaf.

Het management team laat zich door ons begeleiden om deze veranderingen in goede banen te leiden. Dit is hun reactie aan het eind: "In naam van alle managementleden, dank ik je oprecht voor je aanpak en coaching van ons team." - Paul Schoofs, algemeen directeur

Brandweer

“Wat is nodig om onze hervorming te laten slagen, op welke zaken moeten we letten? Wat leeft er bij onze medewerkers, en waar willen ze zelf hun schouders onder zetten?”. Op basis van deze vragen tekenden we de voorbije twee jaar een teambuilding uit voor één van de grotere brandweerzones van Vlaanderen. Het is één van de stappen in een bredere transitie.

Toerisme Vlaanderen

Het Forum Vakantieparticipatie is jaarlijks een hoogtepunt voor meer dan 400 deelnemers uit de hele vakantieketen. We begeleiden dit forum, zowel voor als achter de schermen. Elk jaar ziet er anders uit: World café, Open Space Technology, Speel het spel eerlijk, het aanbod komt naar je toe, een radiostudio… Wat steeds hetzelfde blijft is echter de participatie en de co-creatie met het publiek.

Baloise

Changesetter is een krachtige business game, die we bij veel change opleidingen inzetten. Zo ook bij verzekeraar Baloise, waar managers via de serious game ontdekken hoe ze hun team en belangrijke stakeholders aan boord krijgen (en houden) tijdens grote en kleine veranderingen.

Familiehulp

Teamleiders, HR ondersteuners en diverse leidinggevenden volgden op verschillende tijdstippen een workshop rond verandering. Voor sommigen ligt de focus vooral op veerkracht en hoe je sterk staat in tijden van grote verandering. Anderen krijgen een meer doorgedreven leertraject waar het leidinggeven aan verandering centraal staat.

Universitair ziekenhuis Leuven

Gedurende korte en gerichte sessies overlopen we de meest acute knelpunten in het project. We onderzoeken en bespreken mogelijke oplossingen en bedenken een actieplan. Die coaching leidde onder meer tot het verbreden en versterken van de stuurgroep, die nu een veel actievere rol opneemt in het project.

Architectengroep

In co-creatie met alle architecten-projectmanagers van de organisatie bepaalden we de meest kritische vragen rond de projectwerking. In een aantal cycli zochten we samen met hen naar haalbare en relevante oplossingen, die meteen geïmplementeerd werden. Thema’s die werden aangepakt zijn o.a. de escalatieprocedure, scope management, overdracht bij plotse afwezigheden en lessons learned. Nu nemen ze hun leerproces zelf in handen.

Overheidsbedrijf

Dit overheidsbedrijf realiseert jaarlijks investeringen van meerdere miljoenen. Projecten lopen over 5 à 10 jaar, en houden grote risico’s in. We ondersteunen gedurende 1 jaar de PMO bij het professionaliseren van de projectwerking en helpen processen opzetten waarmee projecten beter kunnen opgevolgd worden. We coachen projectmanagers en change managers rond de meest kritische aspecten van hun project.

Umicore

Al sinds de oprichting van Propellor begeleiden we projectmanagers van Umicore wereldwijd in het managen van hun projecten. Ze krijgen opleidingen op maat, aangepast aan de Umicore projectaanpak. We geven er opleidingen in het Nederlands, Engels en Duits.

ABInbev

In heel Europa verzorgen we opleidingen projectmanagement voor de medewerkers van ABInbev. Ze leren projecten plannen en realiseren in een complexe en dynamische omgeving waar snel moet ingespeeld worden op de noden van de klant en van de organisatie.