Verderbouwen op wat werkt en co-creatie, daar ligt voor ons de sleutel.

Wat werkt al

Alle organisaties voeren projecten uit. Er is dus overal al ervaring aanwezig. En die nemen we ernstig wanneer we een methodologie en raamwerk schrijven of het invoeren van projectmanagement begeleiden.

We bouwen dus voort op wat al werkt, en waar je als organisatie al goed in bent. We zorgen dat die goede praktijken zichtbaar worden en verspreid raken. Want heel dikwijls is er al genoeg kennis in huis, maar wordt die niet systematisch en niet door iedereen toegepast.

Wat moet beter

We bespreken ook wat niét goed werkt, en hoe je daar beterschap in kan brengen. In de eerste plaats door - samen met de projectmanagers, de opdrachtgevers en de stuurgroep - een dialoog aan te gaan.

Natuurlijk brengen we ook onze eigen expertise in en benutten we al onze ervaring. Maar die levert niets op als ze niet past binnen jouw organisatie, als de voorstellen niet gedragen worden door de juiste personen. Onze rol is dus om samen met jullie op zoek te gaan naar oplossingen die passen.

Co-creatie

En dat is waar we onze kennis rond co-creatie inzetten. We faciliteren gesprekken op verschillende manieren, en kiezen voor een werkvorm die past bij de situatie. Kijk eens bij de voorbeelden van adviestrajecten, dat zie je wat we bedoelen.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact