Veranderbegeleiding

We faciliteren complexe groepsprocessen die een verandering kunnen doen slagen. We gebruiken daarbij methodieken als Open Space, World Café, Future Search of Appreciative Inquiry.

Verandering ontstaat gesprek per gesprek. Het is een proces dat maanden, ja meestal zelfs jaren duurt. Wij helpen dit proces ontstaan of we faciliteren een belangrijke stap erin.

Complexiteit en co-creatie

Propellor begeleid al verschillende jaren fora en denkdagen voor (grote en kleinere) groepen. We gebruiken daarbij verschillende methodieken, waaronder World Café, Open Space Technology en Appreciative Inquiry. Maar bovenal ontwikkelen we werkvormen op maat van onze klant. Door participatief en bottom-up te werken, stimuleren we open dialoog en echt engagement.

We zoeken steeds naar manieren om betrokkenen samen te brengen en naar de toekomst te laten kijken. Doelgericht en pragmatisch, want de dialoog dient om tot actie te komen. Maar toch met voldoende tijd om dat goede gesprek te laten plaatsvinden en elkaars standpunten te verkennen. Wij bouwen graag mee aan verandering waar co-creatie en resultaatgerichtheid een plaats krijgen.

Als basis gebruiken we het denkkader van Ralph Stacey over complexiteit van verandering.

We gebruiken verschillende methodieken en instrumenten om die co-creatie te stimuleren. Naargelang de situatie en de concrete vraag die ter tafel ligt, beperken we ons tot één bepaalde interventie of sturen we mee een heel verandertraject aan.

Lees meer over onze aanpak.

Belangrijke voorwaarden

We geloven sterk in co-creatie. Maar het is natuurlijk niet altijd de juiste oplossingen. Sterker nog, als een aantal basisvoorwaarden niet vervuld zijn, doet co-creatie meer kwaad dan goed. Lees meer over die belangrijke voorwaarden.

Grafisch faciliteren

Vaak is het zinvol om een vergadering ook grafisch te faciliteren. Dat heeft een aantal voordelen: het geeft meer focus, het is een gemeenschappelijk referentiepunt en het helpt ook nadien om het verhaal levend te houden. Lees meer over deze visuele ondersteuning van vergaderingen door Werner Küper.

Enkele voorbeelden

Elk traject is verschillend. Het enige wat steeds terugkomt is dat we het traject bespreken in het team en dat we veel belang hechten aan co-creatie. Misschien helpen deze voorbeelden om een beeld te krijgen van hetgene je van ons kan verwachten...

management team

Er verandert veel binnen de beroepsvereniging: invoeren van nieuwe software, aanpassen van het loonbeleid, reorganisatie,... En ook de leden kampen met grote druk van buitenaf.

Het management team laat zich door ons begeleiden om deze veranderingen in goede banen te leiden. Dit is hun reactie aan het eind: "In naam van alle managementleden, dank ik je oprecht voor je aanpak en coaching van ons team." - Paul Schoofs, algemeen directeur

Brandweer

“Wat is nodig om onze hervorming te laten slagen, op welke zaken moeten we letten? Wat leeft er bij onze medewerkers, en waar willen ze zelf hun schouders onder zetten?”. Op basis van deze vragen tekenden we de voorbije twee jaar een teambuilding uit voor één van de grotere brandweerzones van Vlaanderen. Het is één van de stappen in een bredere transitie.

Toerisme Vlaanderen

Het Forum Vakantieparticipatie is jaarlijks een hoogtepunt voor meer dan 400 deelnemers uit de hele vakantieketen. We begeleiden dit forum, zowel voor als achter de schermen. Elk jaar ziet er anders uit: World café, Open Space Technology, Speel het spel eerlijk, het aanbod komt naar je toe, een radiostudio… Wat steeds hetzelfde blijft is echter de participatie en de co-creatie met het publiek.

Baloise

Changesetter is een krachtige business game, die we bij veel change opleidingen inzetten. Zo ook bij verzekeraar Baloise, waar managers via de serious game ontdekken hoe ze hun team en belangrijke stakeholders aan boord krijgen (en houden) tijdens grote en kleine veranderingen.

Familiehulp

Teamleiders, HR ondersteuners en diverse leidinggevenden volgden op verschillende tijdstippen een workshop rond verandering. Voor sommigen ligt de focus vooral op veerkracht en hoe je sterk staat in tijden van grote verandering. Anderen krijgen een meer doorgedreven leertraject waar het leidinggeven aan verandering centraal staat.

Universitair ziekenhuis Leuven

Gedurende korte en gerichte sessies overlopen we de meest acute knelpunten in het project. We onderzoeken en bespreken mogelijke oplossingen en bedenken een actieplan. Die coaching leidde onder meer tot het verbreden en versterken van de stuurgroep, die nu een veel actievere rol opneemt in het project.

Architectengroep

In co-creatie met alle architecten-projectmanagers van de organisatie bepaalden we de meest kritische vragen rond de projectwerking. In een aantal cycli zochten we samen met hen naar haalbare en relevante oplossingen, die meteen geïmplementeerd werden. Thema’s die werden aangepakt zijn o.a. de escalatieprocedure, scope management, overdracht bij plotse afwezigheden en lessons learned. Nu nemen ze hun leerproces zelf in handen.

Overheidsbedrijf

Dit overheidsbedrijf realiseert jaarlijks investeringen van meerdere miljoenen. Projecten lopen over 5 à 10 jaar, en houden grote risico’s in. We ondersteunen gedurende 1 jaar de PMO bij het professionaliseren van de projectwerking en helpen processen opzetten waarmee projecten beter kunnen opgevolgd worden. We coachen projectmanagers en change managers rond de meest kritische aspecten van hun project.

Umicore

Al sinds de oprichting van Propellor begeleiden we projectmanagers van Umicore wereldwijd in het managen van hun projecten. Ze krijgen opleidingen op maat, aangepast aan de Umicore projectaanpak. We geven er opleidingen in het Nederlands, Engels en Duits.

ABInbev

In heel Europa verzorgen we opleidingen projectmanagement voor de medewerkers van ABInbev. Ze leren projecten plannen en realiseren in een complexe en dynamische omgeving waar snel moet ingespeeld worden op de noden van de klant en van de organisatie.