Faciliteren van een event of begeleiden van het hele traject... Wij werken een voorstel uit.

De cyclus van verandering

Een verandering realiseren is boeiend. De vraag is hoeveel je ervan moet organiseren en opleggen enerzijds, en hoeveel je gedaan krijgt door ruimte te geven aan inspiratie, eigen initiatieven en zelforganisatie anderzijds. Wanneer je een doel (focus) én ruimte geeft aan teams, wordt er immers heel veel mogelijk.

Wij hechten veel belang aan die co-creatie, die kennis en creativiteit van medewerkers benutten om tot een betere inbedding te komen en de verandering sneller te realiseren.

Dat is één van de thema's die wij tijdens de eerste gesprekken zullen aankaarten: sturing versus zelforganisatie. Afhankelijk van hoever je bent in de cyclus van verandering, zullen we andere interventies voorstellen.

Onze rugzak

We putten daarbij uit een heel scala aan methodieken, modellen en interventies. Want naast "ruimte voor dialoog" voeren we ook "zichtbare resultaten" hoog in het vaandel. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe we dingen aanpakken:

  • thema: draagvlak verbreden en veel mensen activeren voor de verandering (welke die ook moge zijn)
    mogelijk voorstel: Appreciative Inquiry, World Café of Open Space technology als belangrijke stappen in het gehele proces
  • thema: een nieuwe toekomstvisie uittekenen met een diverse groep aan stakeholder, bijv een fusie of een samenwerkingsakkoord
    mogelijk voorstel: Future Search, Energy8 of Appreciative Inquiry om een nieuwe dynamiek tot stand te brengen
  • thema: als initiatiefnemers sterker in je schoenen staan, de veranderaanpak uittekenen
    mogelijk voorstel: een workshop Changesetter, Leading Bold Change of een offsite tweedaagse om inzicht te krijgen in het totale proces.

Proces of event

Wat de vraag ook is, we tekenen de aanpak samen uit, in overleg. Veranderen is een immers een proces, en het is belangrijker om dat stap voor stap te ontdekken dan het van meet af aan helemaal in te plannen.

Kan een verandering doelgericht worden aangepakt of is het een proces dat geleidelijk aan vorm krijgt? Het is geen of-of verhaal, wij vinden ze allebei geldig. We hanteren beide standpunten tegelijk.

"I would rather put the energy that goes into debating processes versus events into real work. The real work is planning and running the best meeting you are capable of running, every single time, with as many of the right people as you can squeeze in. Do such events periodically with intention, and, voila, you have a process.” (Marvin Weisbord)

Lees meer over de achterliggende methodieken en filosofie in Onze Rugzak.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact