Een grafisch verslag, life tijdens de meeting, getekend door Werner Küper.

We ondersteunen een grote groepsdialoog graag met een grafisch verslag. Dat zorgt voor extra focus en een gemeenschappelijk referentiepunt tijdens de vergadering. En bovendien is het een mooi, kleurrijk startpunt om personen die niet aanwezig waren, nadien te betrekken bij het verhaal.

Focus

Terwijl de groep het centrale thema bespreekt, bevindingen deelt, en patronen ontdekt, tekent onze grafisch faciltator meteen een verslag. Life, direct, en groot. Terwijl het gesprek van de hak op de tak springt, blijft er een spoor van alles wat gezegd wordt. Dankzij dat visueel verslag blijft iedereen aangehaakt. Je kan gemakkelijk teruggrijpen naar wat eerder gezegd is. En dat helpt om gefocussed te blijven werken.

Gemeenschappelijk referentiepunt

De gespreksleider vat af en toe samen. Dat helpt om even stil te staan bij datgene wat al gezegd werd, en vervolgens extra diepgang te krijgen. Het visuele verslag blijft het gemeenschappelijke referentiepunt. Mensen verwijzen ernaar, leggen linken...

Soms gebruiken we het bord ook meteen om prioriteiten te leggen door de medewerkers hun stem te laten uitbrengen. Zo krijg je onmiddellijk feedback op de ideeën die ter tafel liggen. Mindmapping, voting, interactief grafisch co-creëren... het zijn verschillende mogelijkheden die we kunnen aanbieden.

Kleurrijk verslag

Na een dergelijke vergadering krijg je als opdrachtgever meteen het verslag mee. Je kan het ophangen op een centrale plaats. Zo wordt het een aanknopingspunt om de vergadering te bespreken met mensen die er niet konden bij zijn. Het blijft ook beschikbaar als visuele reminder voor de engagementen die er genomen zijn, de visie die er is uitgetekend of de acties die er gepland werden.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact