We zoeken naar oplossingen... en hoe eenvoudiger die zijn, hoe beter.

Een paar voorbeelden uit de praktijk...

  • Is 'project' een te beladen term? Dan noemen we het misschien beter 'opdracht' wanneer we over 'kleine projecten' spreken die niet de zware procedure met stage gates hoeven door te maken, en waarvoor een lichtere governance volstaat.
  • Wordt de projectmethodologie opgelegd door het hoofdkantoor, en volgen de verschillende vestigingen niet? Dan gaan we misschien best met sleutelfiguren uit die vestigingen praten, om de projectaanpak zo te herwerken dat hij ook voor hen zinvol wordt.
  • Is er discussie over templates en welke informatie daar juist moet inkomen? Laat ons een proefperiode houden met een eenvoudig document, en zien wat het effect daarvan is. Na een paar maanden ermee gewerkt te hebben, kunnen we veel concreter zeggen wat goed was en wat ontbrak... gebaseerd op ervaring met échte projecten.

We proberen snel resultaat te krijgen door kleine ingrepen. Dat brengt een sneeuwbal aan het rollen, en geeft meer energie. Mensen zien vooruitgang, en dat geeft moed om verder te werken.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact