Campine: PMO voor ondernemende cultuur

Na een aantal moeilijke jaren, is Campine opnieuw aan het groeien, nieuwe BU's opbouwen, jonge mensen aanwerven... Een fijne dynamiek. Om wildgroei te vermijden, en overzicht te behouden, vraagt het management naar een projectmatig aanpak. Ze vragen ons om die te helpen uitbouwen, omdat ze weten dat we de nadruk leggen op een praktische, eenvoudige aanpak, die past bij hun ondernemende cultuur.

Na interviews met het MT, de projectleiders, en de belangrijkste stakeholders, helpen we een PMO op te zetten. Samen ontwikkelen we een eenvoudige projectmethode met een paar basissjablonen (project sheet, voortgangsrapport). Ondertussen vindt het MT haar rol als stuurgroep. Alle projecten zijn opgelijst, er worden prioriteiten afgesproken. De projectleiders worden uitgedaagd door de PMO om hun projecten proactiever aan te pakken. De meerwaarde laat zich snel voelen.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact