Verandering laten landen

We inspireren en versterken leiders en medewerkers, en we faciliteren waar nodig. Zo kan iedereen zijn rol goed opnemen. We bieden een klankbord, we reiken kapstokken aan en we maken ruimte voor co-creatie. Hieronder staan voorbeelden van trajecten die we hebben gerealiseerd. Zo krijg je een idee waarvoor je een beroep op ons kan doen. Maar wees gerust, je mag ons ook altijd uitdagen met iets nieuws!

Change management voor leidinggevenden

Inspireren met de ActeeChange simulatie

Als leidinggevende loods je jouw team door een veelheid aan veranderingen. Sommige hebben een grote impact, andere minder. Hoeveel zijn er momenteel op de radar? Hoe krijg je alle teamleden mee? Hoe buig je weerstand om naar enthousiasme? En wat doe je met initiatieven waar je zelf eigenlijk niet achter staat?

Een blended leertraject dat blijft nazinderen

Change management opleiding met ActeeChange simulatie over verandering leiden

Maak van je medewerkers change agents

Een workshop over proactief mee bouwen aan de toekomst

Je verwacht dat medewerkers positief en kritisch meedenken over hoe de visie vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk. Ze kunnen hierbij wat handvatten gebruiken. Bijvoorbeeld over proactief zijn, over de snelheid van verandering en over zelfzorg.

Twee voorbeelden van workshops voor medewerkers

Empowering employees as agents of change

Een uitdagende verandering op de rails zetten

We faciliteren en co-creëren

Je wil de hele afdeling in beweging krijgen: een nieuwe koers varen, de kwaliteit verbeteren, of een complex vraagstuk oplossen. Co-creatie is op zijn best als de complexiteit hoog is, en er spanning in de lucht hangt. Want dan heb je iedereen nodig om de risico’s te benoemen, opportuniteiten te zoeken en concrete stappen te bepalen. Daar houden we van.

Ruimte geven aan échte dialoog

We facilitate and co-create to initiate a challenging change

Deep dive voor het Change & Transformation Office

Train the trainer

Interne experten van het Change Management Office of Transformatiebureau willen ook gevoed blijven worden. Voor hen creëren we een traject op maat, met workshops over stakeholder mapping en heat maps bijvoorbeeld, of over Lean Change. Ook het faciliteren van co-creatie in de praktijk kan een thema zijn. Als het kan, bouwen we ook individuele voorbereidingen en intervisie in.

Deep dive voor organisatieontwikkelaars

Deep dive for the Change & Transformation Office

Stakeholder engagement voor projectleiders

Beïnvloeden en overtuigen zonder hiërarchische macht

Helder communiceren en iedereen meekrijgen is ook voor projectmanagers een hele uitdaging. Welke boodschappen geven ze zelf, en waarvoor kloppen ze aan bij de sponsor of de leidinggevenden? Hoe houden ze een vinger aan de pols? Welke kanalen werken? En hoeveel draagvlak is voldoende? Meer dan genoeg stof voor een boeiende opleiding!

Stakeholder engagement voor projectleiders

Stakeholder engagement for project leaders

Hoe kunnen we jou helpen?

stel ons je vraag. We denken graag mee.