Een realistisch projectbudget opstellen en het vervolgens beheren. Time is money.

Het vertrekpunt

Projectmanagers proberen hun project op tijd, met de goede kwaliteit, en binnen budget af te leveren. Niet zelden is dat een grote uitdaging. Door alle issues en risico's, door uitbreiding van de scope of het oplopen van vertraging, komen projectmanagers onder druk te staan.

In deze opleiding staan we stil bij de manier waarop je een budget opstelt en opvolgt. Want hoe sneller je merkt dat het project ontspoort, hoe sneller je kan bijsturen.

Deze opleiding duikt in de details van

 • estimating
 • budgetteren
 • kostopvolging
 • Je leert verschillende technieken om
 • de scope af te lijnen
 • een WBS op te stellen
 • met de rechtstreekse betrokkenen in dialoog te gaan.

Ook de link met risico's en change management is belangrijk. Want alle componenten van de duivelsdriehoek tellen als het gaat om budgetten opstellen en beheren.

Wat je leert

Na deze training ben je (beter) in staat:

 • relevante begrippen en methoden van financieel projectmanagement te begrijpen
 • ROI, NPV, IRR
 • Earned Value
 • de totale projectkosten te begroten en te budgetteren
 • directe versus indirecte kosten
 • recurrente versus investeringskosten
 • kosten tijdens / na het project
 • one cost
 • parametrisch schatten
 • bottom up estimating
 • PERT
 • delphi methode
 • een goede Work Breakdown Structuur te maken
 • met de relevante diepgang
 • top-down of bottom-up opgesteld
 • het verloop van projectkosten in relatie tot voortgang en budget aan te geven
 • de impact van slack time
 • de financiële consequenties van risico's en knelpunten in te schatten
 • impact analyse
 • change control
 • diverse stakeholders te betrekken bij dit hele proces

Tijd

1 of 2 dagen

Meer weten? Contacteer ons !

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact