Havenbedrijf Antwerpen: PMO ondersteunen

de PMO ondersteunen

De PMO-manager van het Havenbedrijf Antwerpen contacteerde ons met de vraag: "Maak onze mensen bewust wat een projectmatige aanpak is, en hoe projecten binnen het havenbedrijf zullen verlopen. Door de nieuwe strategie verwachten we immers dat mensen over afdelingen heen samenwerken, en dat zit niet in onze cultuur."

De beste manier om die tussenschotten te laten verdwijnen, en de samenwerking te stimuleren, is om mensen projectmatig te laten samenwerken aan strategische projecten. Om dat te faciliteren is een PMO opgericht.

Van awareness naar intervisie

In een eerste fase boden we 'awareness' sessies aan, voor alle managers. Die sessie is opgebouwd rond een business game, en laat zien hoe projectmanagement helpt om complexe opdrachten tot een goed einde te brengen.

In een tweede fase ondersteunden we de PMO met een tweedaagse opleiding voor projectleiders, opgebouwd rond een concrete case. En natuurlijk met aandacht en ruimte voor hun eigen projecten.

Ondertussen zijn we in de derde fase beland, en bieden we progressiesessies aan, waarin we kleine groepen projectleiders bijstaan in hun eigen project. Elke keer staan een aantal principes centraal. Intervisie is dat eigenlijk, in kleine groepen en met een wisselende focus.

Project governance

Gedurende het hele traject geven we de PMO ook feedback op de uitgewerkte templates, governance en projectmethodologie, en houden die tegen het licht van gangbare best practices en wat we zien bij andere organisaties.

Ingeburgerd

Ondertussen raakt projectmanagement stilaan ingeburgerd in het Havenbedrijf Antwerpen. Er is een gemeenschappelijke taal, er wordt nagedacht over resourceplanning en portfolio management. Strategische projecten verlopen transparanter en worden beter op tijd gerealiseerd. Er komt duidelijkheid over de prioriteiten in het projectportfolio.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact