"Change happens one conversation at a time": deze uitspraak van Margaret J. Wheatley benadrukt hoe centraal menselijke relaties staan in alles wat we doen. En hier is nog een citaat van haar:

”I very much want to inspire people to realize that the work is theirs to do, that they must learn how to create together, that the problems cannot be solved by a government or external authority, that it's up to them to create the changes they want to see in the world."

Een organisatie bestaat uit mensen die samen werken. We spreken met elkaar, wisselen informatie uit, bouwen voort op elkaars ideeën... Wij zijn de organisatie. En als we willen dat de organisatie verandert, moeten we dus zelf anders werken.

Verandering ontstaat gesprek per gesprek. De ene persoon na de andere stapt mee in een nieuwe zienswijze.

En niemand anders kan daarvoor zorgen dan jij. Neem verantwoordelijkheid voor wat je belangrijk vindt!

Bekijk de volgende inspiratiekaart...

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact