Wat er ook gebeurt, eerlijk duurt het langst. Informatie achterhouden tot 'het moment geschikt is' werkt niet, 'radio trottoir' laat zich ongetwijfeld gelden. Mensen vullen de onzekerheden in met hun eigen interpretatie. En het vertrouwen in jou daalt naarmate mensen vaker voelen dat ze niet het volledige verhaal te horen krijgen.

Nu is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Eerlijk zeggen dat je het 'ook niet meer weet' voelt ongewoon aan. Durf je je zo kwetsbaar opstellen? Eerlijk feedback geven over de strategische plannen vergt vertrouwen. Gaan mensen dat niet misbruiken?

Open communicatie, vertrouwen, eerlijkheid... is een vicieuze cirkel. Hoe meer je ervan geeft, hoe meer je ervan krijgt. De vraag is dus: wie zet de eerstvolgende stap?

Bekijk de volgende inspiratiekaart...

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact