Oplossingen voor de knelpunten en issues van jouw project.

Propellor ontwikkelde een innovatief kaartspel voor projectleiders, projectteams en PMO. Het bevat handige tips om de meest voorkomende problemen en issues in projecten op te lossen.

We bundelden de meest voorkomende problemen die ervaren projectleiders en PMO's tegenkomen. Voor elk probleem zitten er minstens vijf oplossingen in het pakket, gelinkt aan 10 principes voor een pragmatische projectaanpak. Deze business game is vooral relevant voor ervaren projectleiders die wensen te leren uit de praktijk.

Het is een dialoogstarter, perfect om te gebruiken tijdens retrospectieves, post mortem evaluaties en projectmanagement communities of practice.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact