We werken aan de issues en knelpunten die jij tegenkomt in je project of programma: het voorbereiden van een belangrijke vergadering, time management, weerstand bij stakeholders... We werken individueel, of met je kernteam.

Soms kan je als projectmanager wel wat steun gebruiken, concrete hulp bij een welbepaald project. Daarvoor dient onze projectcoaching.

On the job leren

Omdat we één op één werken met de projectleider (of met het kernteam), kunnen we heel gericht en praktisch werken. De projectcoaching is daarom eigenlijk een leertraject gericht op één persoon, werkplekleren dus.

Concrete vragen

De vragen zijn dikwijls heel concreet (en urgent):

  • Dit project gaat 50% over budget. We moeten dit onder controle krijgen.
  • Ik moet onderhandelen met een zeer veeleisende partner en dat haalt me het bloed onder de nagels. Help me om me degelijk voor te bereiden en sterker in mijn schoenen te staan.
  • Het projectteam functioneert niet, er zitten allerlei spanningen.
  • De vorige projectleider heeft ontslag genomen en nu sta ik aan het roer. Ik kan wel wat steun gebruiken bij deze uitdaging.

Met raad en daad

We exploreren met de projectleider wat er gaande is. We vertellen verhalen uit onze ervaring (over wat werkte, en wat niét werkte). We bereiden presentaties en vergadering voor. We wonen ze bij om te zien wat er gebeurt en geven daar nadien feedback over.

Het enige wat we niét doen is het project overnemen van de projectmanager. We helpen met raad en daad, zodat hij (of zij) kan groeien in zijn rol.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact