Case: Co-creatie bij Cultureghem


Cultureghem is een dynamische ontmoetingsplaats in Cureghem (Anderlecht). De organisatie streeft ernaar de openbare ruimte in Brussel te gebruiken om een grotere verbinding te creëren tussen alle inwoners, ongeacht hun welvaartsniveau.

Ze begonnen in 2013 op de Abattoir-site in Cureghem. Sindsdien hebben ze diverse projecten uitgevoerd, waaronder acties tegen voedselverspilling op de markt, de ontwikkeling van een solidair openluchtrestaurant, het speels samenbrengen van kinderen en het introduceren van een openluchtmuseum in de grauwe buurt. Ze hebben een team van 10 vaste medewerkers en een diverse groep van meer dan 100 vrijwilligers, ook wel hun 'Dream Team' genoemd.

Barbara Luypaert, co-directeur van Cultureghem, deelt in deze video haar ervaringen met de Open Space-sessie en de verrassende resultaten die daaruit voortvloeiden.

Wat ze willen bereiken

Cultureghem staat voor twee belangrijke veranderingen.

  • Het team dat de vzw ondersteunt neemt dit jaar afscheid van drie sleutelfiguren, waaronder de bezieler van het project.
  • De organisatie wil dat de groep vrijwilligers meer het heft in handen neemt bij de ontwikkeling en uitvoering van haar projecten.

Onze bijdrage

Wij ondersteunen Cultureghem in hun overgang naar een participatief model. Ze streven naar een nieuwe interpretatie van leiderschap waarbij vrijwilligers meer inspraak krijgen. De vaste medewerkers willen ook het Dream Team nauwer betrekken bij hun activiteiten. Ze willen een beter inzicht krijgen in wat er speelt onder deze vrijwilligers.

We adviseren het gebruik van Open Space Technology. Deze methode is geschikt wanneer een organisatie veranderingen wil implementeren, maar nog niet precies weet hoe deze veranderingen door iedereen worden ervaren en welke ideeën er leven.

Het resultaat

Tijdens de Open Space-dag kreeg het team diepgaand inzicht in de zorgen en ideeën van het Dream Team. Deze dag bood vrijwilligers de kans om zaken te uiten die ze voorheen misschien niet durfden of konden delen. De agenda van de dag werd gezamenlijk bepaald. Iedereen had de vrijheid om te kiezen aan welke gesprekken ze wilden deelnemen.


Voor Cultureghem resulteerde dit proces in

  • concrete actiepunten,
  • verhoogde betrokkenheid van de vrijwilligers en
  • vooral meer wederzijds begrip.


Voorbeelden van initiatieven die voortvloeiden uit de Open Space-sessie zijn een traject voor geweldloze communicatie, een hygiëneplan, ideeën voor comfortabeler werken tijdens de winter en de ontwikkeling van een nieuwe ontvangstruimte.