Een kaart voor complexe veranderingen.
Sommigen zeggen dat veranderingen zo complex zijn dat je ze niet kan managen. We zijn het met hen eens: veranderingen in organisaties zijn zo omvattend, dat het niet mogelijk is ze te organiseren, regelen, beheren. Je kan enkel een klimaat scheppen waarin veranderen mogelijk wordt. De verandering faciliteren dus.

Maar hoe krijg je houvast? Hoe weet je wat de goede volgende stap is? Holger Nauheimer buigt zich daar al jaren over, en ontwikkelde in 2010 de Change Journey. Het werd een landkaart die je wegwijs maakt in de vele acties en gesprekken die nodig zijn om een organisatie te veranderen. Elke verandering is anders, en dus kan je met de Change Journey je eigen traject uitstippelen, afhankelijk van de omstandigheden, de cultuur, de reacties op vorige acties,...

De Change Journey is bevat 23 plaatsen, waaronder de leiderschapsarena, het laboratorium, het kerkhof van oude gewoonten,... Werk je met deze tool, dan gebruik je de kaart als leidraad voor het team die de veranderingen leidt. Je bespreekt telkens wat het volgende thema is waar je aandacht aan moet besteden. Bij elke plaats horen een aantal vragen, een aantal mogelijke acties,...

Hoe gebruik je de Change Journey?

Je kan de Change Journey inzetten tijdens een denkdag, om je blik te verruimen over hoe je een verandering aanpakt. Welke plekken heb je al uitvoerig bezocht, en welke zijn nog onbekend terrein? Wat zijn de plaatsen die je binnenkort wilt bezoeken? Wat wil je daar bereiken? Hoe pak je dat aan? De Change Journey breekt de bestaande denkpatronen open, en opent nieuwe perspectieven. Het gesprek gaat een andere kant uit. Je kan de Change Journey ook gebruiken als kapstok voor het hele veranderproces. Je komt er dan regelmatig naar terug met het team, en bespreekt hoe je de volgende stappen van de verandering gaat organiseren. Door de metafoor van de verandering als reis, haal je een deel van de negatieve emoties weg die traditioneel met 'veranderen' geassocieerd worden.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact