55 minutes calendar

This is the list of all 55-minute webinars scheduled for the upcoming months. You can register for the next edition using this form: propellor.be/55registration

Looking forward to seeing you soon!

8 resultaten

Making space for new beginnings

19 June at 15h30 — Closing your project

The end of the project can prove to be difficult to achieve correctly. We often move from one project to another under the pretext of wanting to be efficient. In this interactive workshop, you will discover the 4 key questions to ask yourself before letting go of your project. You will receive an overview of our closing checklist and how you can apply it to your own project.

This session is hosted by Alexandre Doyen

Faites place nette pour de nouveaux départs

19 juin à 14h — La clôture du projet

La fin du projet peut s'avérer difficile à réaliser correctement. Nous passons souvent d'un projet à l'autre sous prétexte de vouloir être efficace. Dans ce workshop interactif, vous découvrirez les 4 grandes questions qu'il faut se poser avant de lâcher son projet. Vous recevrez un aperçu de notre checklist de clôture et de la manière dont vous pouvez l'appliquer à votre propre projet.

Votre facilitateur sera Alexandre Doyen.

Betrokken & besluitvaardig

13 sept om 9u — Online Team meetings

Online vergaderen is ondertussen goed ingeburgerd. Het bespaart ons veel reistijd en maakt het makkelijker om snel een meeting te beleggen. Toch heeft online vergaderen ook zijn beperkingen. Ja, je kent ze, je loopt er ongetwijfeld ook zelf tegenaan. Hoe los je dat op?

Ontdek handige tips die je meteen kan toepassen in je volgende meeting:
- 5 tools die zorgen dat iedereen gehoord wordt
- 5 technieken om tot een beslissing te komen

Je facilitator is Katia Van Belle.

Involve & decide

13 Sept at 15h — Online team meetings

Online meetings have become commonplace, saving significant travel time and simplifying meeting scheduling. However, they also have drawbacks that you've likely experienced. So, how can these be addressed?

How can we mitigate the inefficiencies of online meetings? How can we make them as effective as face-to-face interactions? In this interactive workshop, we'll explore strategies:

- 5 tools to ensure everyone is actively engaged
- 5 ways to come to a decision

Your host is Katia Van Belle.

De projectmanager als teamleider

24 okt om 13u30 — Team time

Als projectmanager is het jouw taak om met dat team resultaat te leveren: het doel bereiken en meerwaarde creëren voor jouw opdrachtgever. Maar is het enthousiaste team hier steeds in mee? Werken teamleden aan het project… of aan hun versie van wat ze denken dat het project zou moeten zijn?

Interactieve workshop in handen van Dave Synaeve.

The project manager as team leader

25 Oct at 13h30 — Team Time

As a project manager, your role is to ensure that your team delivers, meets the goal, and provides added value for your client. But, is your team always on the same page? Are the team members working on the project as it is, or are they working based on their own understanding of the project?

Interactive workshop led by Dave Synaeve.

De 'R' van ADKAR

16 dec om 11u — Verandering laten landen

Reinforcement, verankeren, borgen … we laten een project of verandering vaak te vroeg los. En dan lopen we het risico om niet de impact te bereiken die we voor ogen hadden. Begrijpelijk, maar wel jammer. Net daarom wijden we er een 55 minutes aan. Je ontdekt vijf frisse perspectieven op de R van ADKAR en heel wat ideetjes om verandering beter te laten landen bij al je collega’s.

Actieve workshop geleid door Katia Van Belle.

The R of ADKAR

18 Dec at 9h30 — Reinforcing change

Reinforcement, anchoring, embedding... we often let go of a project or change too soon. And then we run the risk of not achieving the impact we had in mind. It's understandable, but regrettable. That's why we dedicate a 55 minutes workshop to it. You will explore five new perspectives on the R of ADKAR, gaining a wealth of ideas to drive change until completion.

Interactive webinar hosted by Katia Van Belle.

Fascinated by the concept?

Or do you want to find out more about the 55 minutes webinars?