‘Soft skills’ ontwikkelen tot ‘power skills’!

De technische competenties van projectleiders in de kerncentrales van Engie zijn fenomenaal. Minstens even belangrijk is dat ze goed samenwerken, conflicten oplossen, omgaan met stress, zich aanpassen… “We merken nu al dat de ontwikkeling van soft skills veel kan bijbrengen aan de organisatie.”, zegt Grégory Casale, Chief HR Officer van BU NUC.

Goed samenwerken, conflicten kunnen oplossen, omgaan met stress, zich snel aanpassen, effectief communiceren, … 


Dat zijn gedragscompetenties die we altijd nodig hebben om goed en veilig te werken. Nu we evolueren naar steeds meer projectwerk, worden deze ‘soft skills’ nog meer een onderscheidende factor voor succes. Daarom is het leeraanbod uitgebreid en worden ze belangrijker in de ontwikkelingstrajecten. Dat geldt zeker voor het Projectmanagement-traject. Voor de soft skills opleiding werd hier gekozen voor een spelformule. 

Volgens Pascal Vanden Bossche, Projectcoach bij Propellor, biedt die veel voordelen: “Tijdens een spel houd je mensen een spiegel voor. Ze vallen automatisch in hun ‘typisch gedrag’ en kunnen daar achteraf veel uit leren. In het ‘echte’ leven zullen ze bepaalde reflexen zowel bij zichzelf als anderen makkelijker herkennen én bijsturen.” 

Een aantal zaken vielen Pascal op tijdens de training: “De technische competenties in de kerncentrales zijn fenomenaal. In het spel was dat soms een valkuil: we gaven de deelnemers ieder apart specificaties voor een project, die soms tegenstrijdig waren. Maar al bij het eerste ‘projectoverleg’ ging de aandacht vaak meteen naar de technische oplossing. En dan vaak liep het achteraf fout, omdat de specificaties vooraf onvoldoende werden besproken.”

“Het viel ook op dat mensen het soms moeilijk hebben met het in vraag stellen van bijvoorbeeld een verwachting, een scope, … en om de discussie aan te gaan of feedback te geven. De – terechte – zorg om nucleaire veiligheid speelt daarin mee. Maar het challengen van oplossingen en van elkaar wordt in een projectwereld de norm. Zo’n teamspel helpt om dat duidelijk te maken.”

“We kregen achteraf van Pascal te horen dat het samenwerken niet altijd evident was, ook omdat mensen zich sterk identificeren met hun vaste team of departement. Dat ‘silodenken’ moeten we, zeker bij projectwerk, doorbreken,” bevestigt Grégory Casale, Chief HR Officer van BU NUC. “We merken nu al dat de ontwikkeling van soft skills veel kan bijbrengen aan de organisatie. Daarom breiden we de opleidingen uit en gaan we ze binnenkort ook ‘klassikaal’ aanbieden voor iedereen. We willen ze ontwikkelen tot échte ‘power skills’ die onze ‘ONE Team’ spirit en ons succes ondersteunen,” besluit Grégory.

Dit traject realiseerden we in samenwerking met NCOI Learning, een strategische partner voor leertrajecten in grote organisaties.

Een vraag voor ons?

Contacteer ons en we kijken hoe we jullie kunnen helpen