Dit is waar Energy8 om draait:

  • de essentie van een organisatie (of een afdeling) in kaart brengen
  • een goed gesprek tot stand brengen over 'wie we zijn' en 'wie we willen zijn'
  • diepgaande verandering mogelijk maken van een team, een afdeling dankzij die dialoog
  • snel inzicht krijgen in de onderliggende dynamiek en spanningen
  • nieuwe inzichten krijgen in de eigen werking, en van daaruit veranderen

Waarvoor?

Wij zetten Energy8 in bij verandertrajecten waar we de neuzen in één richting willen krijgen. Waar er dialoog nodig is over de grond van de zaak, waar men een nieuwe structuur wil uittekenen, waar men wil herbronnen.

Hoe werkt het?

Je vraagt aan je medewerkers (in een online vragenlijst) wat voor hen persoonlijk belangrijke waarden zijn. Je vergelijkt dat met de waarden die ze herkennen in je organisatie. Misschien ervaren ze de organisatie als 'creatief' of 'resultaatgericht'.

Vervolgens vraag je welke waarden ze meer zouden willen zien. En welke ze liever minder zouden zien. Misschien krijg je antwoorden als 'meer openheid' en 'minder idealistisch'. Die gegevens verwerk je in een rapport, een krachtig beeld. En vervolgens organiseer je workshops om die analyse te bekijken, te bespreken, eruit te leren.

Energy8 werd ontwikkeld door Rik Berbé en is gebaseerd op acht archetypes.

Intéressé(e)? Prenez contact pour plus d'informations.

Contact