5 tips voor de projectsponsor - Wat verwachten projectmanagers van jou?


Wat verwacht een projectmanager van jou als sponsor? Is hij tevreden met de rol die je vervult? En wat kun je nog meer doen? We legden die vraag voor aan een aantal managers binnen eenzelfde organisatie. Zij kregen projecten toegewezen waarmee ze de strategie voor de komende drie jaar helpen realiseren.

Over het algemeen blijken ze zeer tevreden over hun sponsor of opdrachtgever, want die:

  • heeft voldoende mandaat als lid van het managementteam
  • koos voor strategisch relevante projecten die hoog op de agenda staan
  • is duidelijk over de beschikbare tijd en middelen die ze kunnen investeren

5 concrete tips van projectmanagers

Wat zou een sponsor volgens de managers nog meer kunnen doen?

  • Wees transparant. Vertel ons de historiek en voorgeschiedenis van het project, zeker als die kan wegen op de verwachtingen van stakeholders. We willen ook graag het echte doel kennen dat de opdrachtgever nastreeft. Want dat is soms anders dan wat er op papier komt.
  • Deel ervaring en inspiratie. We willen graag een echte dialoog waarin de sponsor zijn ervaring mee op tafel legt. Zonder daarom zijn oplossing voorrang te geven op onze eigen voorstellen.
  • Wees beschikbaar. We hebben regelmatig vragen waarop we snel een antwoord nodig hebben. Een sponsor die veel reist en dus moeilijk bereikbaar is, vertraagt het project. We geven de voorkeur aan face to face contact, maar een teleconferentie of videocall kan zeker ook.
  • Zoek mee naar draagvlak. Als opdrachtgever heb je vaak een bredere blik op de organisatie. Daardoor kan je nuttige tips geven over hoe je bepaalde diensten of mensen meekrijgt, wie je het best benadert, en wat (politiek) de slimste volgorde is om dingen op tafel te leggen.
  • Daag uit. Help ons groeien door ons op een constructieve manier uit te dagen. Let wel op voor onrealistische targets, want die werken juist demotiverend.