Projectcoaching

We werken aan de issues die jij tegenkomt in je project of programma: het voorbereiden van een belangrijke vergadering, time management, weerstand bij stakeholders ... We werken individueel, of met je kernteam.

Soms kan je als projectmanager of change leader wel wat steun gebruiken, concrete hulp bij een welbepaald project. Daarvoor dient onze (project)coaching.

On the job leren

We werken individueel, met de projectleider (of met het kernteam). Daardoor kunnen we heel praktische tips geven, helemaal op maat. De projectcoaching is dus eigenlijk een leertraject gericht op één persoon. Werkplekleren, zeg maar.


Met raad en daad

We exploreren met de projectleider of change leader wat er gaande is. We delen onze eigen ervaringen, wat toen werkte, en ook wat niét werkte. We helpen bij het voorbereiden van presentaties en vergaderingen, en geven tips rond stakeholder management.

Wat we echter niet doen, is de opdracht overnemen. We ondersteunen, zodat de coachee kan groeien in zijn rol.

Concrete vragen

De vragen zijn vaak heel concreet (en urgent):

 • Verdorie, dit project is al 50% boven budget. We moeten dit onder controle krijgen.
 • Ik moet onderhandelen met een zeer veeleisende partner en dat geeft me veel stress. Help me om me goed voor te bereiden en sterker in mijn schoenen te staan.
 • Het projectteam functioneert niet, er zitten allerlei spanningen.
 • De vorige projectleider heeft ontslag genomen en nu sta ik aan het roer. Ik kan wel wat ondersteuning gebruiken bij deze uitdaging.

Hoe werkt het concreet?

We spreken een bepaald budget af, bijvoorbeeld een enveloppe van 6 uur. De coachee kan daar een beroep op doen wanneer hij of zij daar het meest baat bij heeft. In de praktijk zijn het vaak online sessies van 1 uur, om de drie weken. Met zo’n enveloppe kom je dus al ruim vier maanden toe.

Boek meteen een gesprek

Heb je al een projectcoach? Of ken je één van ons uit een opleiding? Boek dan hier je gesprek.


Profielfoto Alexandre Doyen

Alexandre Doyen

Profielfoto Werner Küper

Werner Küper

Profielfoto Dave Synaeve

Dave Synaeve

Profielfoto Katia Van Belle

Katia Van Belle

Profielfoto Pascal Vanden Bossche

Pascal Vanden Bossche

Enkele voorbeelden


Een strategisch project voor een nieuwe klant

Een overheidsdienst start een nieuw project met grote visibiliteit. De twee projectleiders zijn ervaren, maar vinden dit toch een uitdaging. Daarom zoeken ze een projectcoach die hen net die extra ondersteuning kan bieden.

Hun vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe zorgen we voor voldoende betrokkenheid en draagvlak doorheen het hele proces?
 • Het project loopt vertraging op door COVID-19. Hoe gaan we daar best mee om?
 • Help ons een belangrijke presentatie aan de stuurgroep voor te bereiden

Jonge projectleiders sneller laten groeien

Een organisatie met 4000 medewerkers heeft een PMO en transformation office waar strategische, organisatiebrede projecten gecoördineerd worden. Ze krijgen steeds meer erkenning en opdrachten, en daarom werven ze een nieuwe groep projectleiders aan. Ze kiezen voor mensen die al jarenlang voor de organisatie werken, maar die nieuw zijn in de rol van projectleider.

Om hen snel te laten groeien, wordt er een intensief begeleidingstraject opgezet. Eén van de elementen daarin is individuele coaching: elke junior projectleider krijgt gedurende vier maanden projectcoaching aangeboden. We ondersteunen hen van bij de start, doorheen een aantal lastige fases van hun project.

Thema's van de projectcoaching zijn onder meer:

 • Hoe vind ik het evenwicht tussen korte- en lange termijn acties?
 • Hoe voorkom ik dat ik belangrijke zaken over het hoofd zie?
 • Wat kan ik doen zodat de opdrachtgever of sponsor hun rol opnemen?
 • Hoe krijg ik de onderstroom boven water, de dwarsliggers, lange tenen, oude wonden?
 • Hoe zorg ik dat ik als beginnende projectleider in the picture kom?