Wie een verandering gaat leiden staat voor een grote uitdaging. Wij geven je een bredere kijk op change en hoe je die in goede banen kan leiden.

Van kennismaking met het thema gedurende een halve dag tot een meerdaagse opleiding verandermanagement. De klassieke benadering beter beheersen of innovatieve werkwijzen ontdekken: we maken de opleiding die je nodig hebt. Hier zijn alvast enkele voorbeelden.

Basisopleiding change management

In deze intensieve opleiding van twee of drie dagen ga je aan de slag met de basisprincipes van hedendaagse change management. We werken rond de cyclus van verandering die je inzicht geeft in het totale veranderproces. Je ontdekt waarom er vaak weerstand is tegen veranderingen, welke drie niveau's er in die weerstand te onderscheiden zijn... en hoe je er best mee omgaat.

Doorheen de hele opleiding gebruiken een krachtige simulatie waarmee je meteen ervaart wat het effect is van je acties. En dat is een heel goede voorbereiding op de veranderingen die je in je organisatie zal leiden.

KMO's: Veranderen doe je zo

Dankzij Syntra Vlaanderen kunnen we een interessant leertraject aanbieden op maat van KMO's . We werken gedurende een aantal weken rond de twee belangrijkste vragen over verandermanagement:

  1. hoe krijg ik mensen mee, hoe ga ik om met weerstand?
  2. hoe krijg ik de verandering gerealiseerd, hoe boek ik vooruitgang?

We hebben gekozen om te werken met eenvoudige, praktische modellen en instrumenten waar je snel mee weg bent. Uiteraard werken we ook met veel voorbeelden en cases die de deelnemers aanreiken. Dat is de beste manier om leren echt te laten plaatsvinden, en de opleiding te doen renderen.

Leading Bold Change

Workshop van één dag onder licentie van John Kotter, auteur van The Heart of Change en Our Iceberg is Melting. Je ontdekt Kotters acht stappen om een verandering te laten slagen en past die toe op een verandering waar je zelf bij betrokken bent. Je gaat naar huis met een meetinstrument om je eigen verandering in kaart te brengen en concrete acties om meteen mee aan de slag te gaan.

Deze workshop is ook onderdeel van het meerdaagse programma "Verandering leiden volgens Kotter". Zo krijg je nog meer praktische tools en inzichten om je verandering aan te sturen.

Nieuwe concepten in verandermanagement

Large Group Interventions (LSI) als Waarderend Onderzoek, Open Space, World Café en Future Search... vinden meer en meer ingang in onze contreien. Het zijn methodieken om duurzame verandering te creeëren in je organisatie. Door een brede groep mensen te betrekken vanaf de start krijg je betere oplossingen die ook meteen verankerd zijn.

Ontdek wanneer ze werken, waarom ze werken en hoe je ze het beste inzet. Want niet elke situatie is gebaat met co-creatie en niet elke organisatie is er klaar voor.

Elk voorjaar organiseren we een Change Dag. In die workshop verkennen we nieuwe concepten en originele tools voor het faciliteren van verandering.

Change management voor projectmanagers

Grote veranderingen in organisaties worden steevast vertaald naar projecten. En die projecten veroorzaken telkens (kleine of grote) veranderingen voor teams en medewerkers. Als projectmanager ben je dus ook verantwoordelijk voor dat stuk change management. Speciaal voor deze projectmanagers bieden we de Change Game aan. In een opleiding van één dag krijg je de basis van verandermanagement, gezien vanuit het perspectief van projecten.

Hier ligt de focus vooral op de reacties van het individu, en op praktische tools voor stakeholder management en communicatie over projecten.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact