We werken aan grotere veerkracht en helpen de klik maken naar de nieuwe werkrealiteit.

Grotere veerkracht

Optie 1 - een meerdaagse opleiding.

Weten dat je niet de enige bent met twijfels en angst doet deugd. Het geeft moed. En inspiratie ook, zeker als je nieuwe opties ziet en de dingen in een breder perspectief begint te plaatsen.

In een meerdaags leertraject werken we aan

  • Verandering is... - moeilijk? frustrerend? lastig?. Ja, soms. Maar het is tegelijkertijd ook inspirerend, natuurlijk, een opluchting. Het is niet omdat alles anders is, dat alles verandert.
  • Zelfsturing - waar kan ik beïnvloeden en wat niet? En waar besteed ik mijn energie? Waar kan ik het verschil maken, en wat moet ik leren aanvaarden.
  • Scenario planning - wat zou er kunnen gebeuren? En hoe kan ik me daar alvast op voorbereiden? Een oefening in vooruitblikken en keuzes maken.
  • Waarden en overtuigingen - wat is écht belangrijk voor mij? Wanneer sta ik het meest in mijn kracht? En wat betekent dat voor mijn job, mijn vrienden, mijn leven? Wat is mijn droom?
  • Kernkwaliteiten - waar ben ik van nature goed in, wat typeert mij? Aan de hand van kernkwadranten geven deelnemers elkaar eerlijke en diepgaande feedback. We leggen de link naar passies en hoe je die op het werk een plek kan geven.

Deze opleiding wordt steeds op maat uitgewerkt. We spelen in de op concrete verandering waar mensen mee te maken krijgen. We werken in modules van halve of hele dagen naargelang de werkdruk die er ook is.

Meebouwen aan de nieuwe werkrealiteit

Optie 2 - co-creatie van verandering

Het is heel krachtig als je medewerkers mee laat uittekenen hoe de nieuwe situatie er zal uitzien. Natuurlijk heeft het management het kader uitgetekend en de grote lijnen uitgezet. Maar de concrete vertaling naar de praktijk, de struikelblokken en klippen die je moet omzeilen zijn beter zichtbaar voor de mensen op het werkveld.

Zij zien ook waar de quick wins gehaald kunnen worden, wat logische eerste stappen zijn, en welke ondersteuning ze daarvoor nodig hebben.

We helpen leidinggevenden en medewerkers om samen de nieuwe realiteit te creëeren. De specifieke werkvorm kan verschillen (Open Space, Future Search, Appreciative Inquiry). Maar de achterliggende idee is telkens dezelfde:

  • Onze organisaties en de context waarin we werken zijn complex.
  • Je hebt de inzichten van alle echelons nodig om tot een werkbare verandering te komen. Waar dat niet gebeurt worden de beoogde resultaten (winst, kostenbesparing...) niet bereikt.
  • Door samen (management + medewerkers) het verandertraject uit te tekenen bereik je sneller resultaat.
  • De tijd die je investeert in het overleg vooraf, win je terug doordat iedereen 'mee' is en begrijpt waar je naartoe wilt.
  • Medewerkers hebben het beste voor met de organisatie. Hen het vertrouwen schenken om de toekomst mee vorm te geven, loont.

Een dergelijk traject voor co-creatie van verandering is meteen ook de meest dankbare en constructieve manier om medewerkers mee aan boord te nemen in een verandering. Hoewel het geen opleiding is, wordt er wel heel veel geleerd!

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact