Via korte interventies helpen we opdrachtgevers en stuurgroepen om overzicht te bewaren, prioriteiten te stellen, en de strategie te realiseren.

Het idee

Praktisch en toegepast

Met hands-on werksessies, afgestemd op de krappe agenda's van deze doelgroep, maken we hen bekwamer in het opstarten en opvolgen van projecten.

We helpen

 • de juiste vragen te stellen,
 • duidelijke beslissingen te nemen,
 • en een evenwicht te vinden tussen 'betrokkenheid bij de projecten' en 'loslaten, vertrouwen'.

De inhoud - een voorbeeld

Elk traject is anders. Dus werken we steeds op maat van de organisatie. Hier vind je alvast een voorbeeld van hoe zo'n traject kan verlopen:

vooraf

We ontmoeten de initiatiefnemer (vaak de CEO of CIO, soms de PMO) en bespreken de belangrijkste noden en verwachtingen. Wordt er al projectmatig gewerkt? Ligt de uitdaging in een groter bewustzijn, of in het toepassen van de gemaakte afspraken? Waar liggen pijnpunten en opportuniteiten, en waarvoor rekenen ze op onze expertise?

keynote

We komen als keynote spreker naar de directievergadering, en geven een uiteenzetting over de belangrijkste fasen, valkuilen en risico's in projecten, en hoe die impact hebben op het realiseren van de strategie van de organisatie. We tonen wat het belang is van goede governance en omkadering van de projectleiders.

We vertellen over goede en slechte gewoontes die we bij andere leadership teams zien, en hoe dat impact heeft op het succes van de organisatie. En we bespreken met hen de stappen die ze zelf kunnen zetten.

on the job begeleiding

We sluiten aan bij stuurgroep vergaderingen, en helpen daar efficiënter werken:

 • overzicht houden over de portfolio aan projecten
 • duidelijk schema opstellen welke project wanneer op de stuurgroep verwacht wordt
 • prioriteiten stellen
 • de juiste sponsor en projectleider kiezen
 • inzoomen op knelpunten en beslissingen nemen
 • risico's inschatten en opvangen
 • projecten stopzetten waar nodig
 • selectief opstarten van nieuwe projecten
 • stage gate proces op punt stellen
 • crisismanagement

overdracht

Na een paar vergaderingen is de maturiteit van de stuurgroep dermate gegroeid dat ze weer autonoom verder kunnen. We sluiten het traject af. Vaak is er de vraag om dan nog één keer per jaar een begeleiding te boeken, en zo verder zichzelf te blijven in vraag stellen.

Altijd op maat

Alle onze interventies worden op maat gemaakt. Dus als je interesse hebt, komen we graag langs voor een kennismaking. We bekijken dan wat de noden zijn, en waar je als organisatie tegenaan loopt. We peilen naar de interesse en nieuwsgierigheid van je collega's, en bespreken hoe we een leertraject kunnen maken dat ze veel mogelijk effect heeft. 

We kijken wat de rol kan zijn van de leidinggevende, en of we met het hele team werken of enkel met de mensen die zich inschrijven op een open aanbod. We bespreken de timing, en wat we verwachten van de deelnemers voor we hen ontmoeten en achteraf. We houden het heel compact, of maken er een rijk en prikkelend leertraject van. Aan jou de keuze!

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact