Projectmanagement is een onderdeel van efficiente bedrijfsvoering. Daarom moet de rol van stuurgroep ook ingebed worden in de managementstructuur.

Opdrachtgevers en stuurgroepen zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun precieze rol. En dat bemoeilijkt vele projecten.

Via een aantal korte, specifieke interventies, afgestemd op de krappe agenda's van deze doelgroep, maken we opdrachtgevers en stuurgroep bekwamer in het opstarten en opvolgen van projecten.

Bewustworden

Een eerste reeks acties hebben als doel om de opdrachtgevers en de stuurgroep duidelijk te maken hun cruciaal hun rol is. Knopen doorhakken, prioriteiten stellen, 'nee' zeggen tegen projecten... als dat onvoldoende gebeurt, lopen projecten immers in het honderd.

Presentatie op het managementteam

Een eerste stap is vaak de uitnodiging om een presentatie te geven aan het directiecomité, het managementteam of de stafvergadering. Tijdens zo'n uiteenzetting kunnen we de opdrachtgevers sensibiliseren, bewust maken van hun rol. We vertellen hen waar projectmanagers tegenaan lopen, en wat het gevolg is van een stuurgroep die geen knopen doorhakt of teveel op de details zit.

Vragen-halfuurtje aan het einde van een opleiding

Projectmanagers vertellen wat ze geleerd hebben, en stellen hun vragen aan het management. Dat gebeurt typisch aan het einde van een meerdaagse opleiding. De projectmanagers vertellen over de valkuilen die ze zien voor het toepassen van projectmanagement in hun eigen organisatie. Hun management krijgt de kans om bepaalde accenten te leggen, en de visie rond projectmanagement toe te lichten.

Deelnemen aan een opleiding

Als opdrachtgevers samen met de projectmanagers de basisopleiding volgen, geeft dat een heel goede dynamiek. Het versterkt het vertrouwen en het wederzijds begrip tussen projectmanagers en hun opdrachtgever en is een unieke kans voor de opdrachtgever om zijn visie te onderstrepen.

Toepassen

Weten is één ding... ernaar handelen is de volgende stap. Hier zijn enkele mogelijkheden om daarrond te werken.

Workshop halve dag

Organiseer een specifieke opleiding projectmanagement voor senior managers. We kijken dan vooral naar de rol van opdrachtgevers en stuurgroep in projecten, en hoe belangrijk die is om projecten te laten slagen. Doorheen de workshop stimuleren we het debat over hoe ze deze concepten meer gaan integreren in hun werking.

Betrekken tijdens het uitwerken van de interne methodologie

Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk. Bij projectadvies vind je een aantal opties. De stuurgroep en opdrachtgevers betrekken bij het uitwerken van de interne methodologie is er daar één van.

Meer weten? Contacteer ons.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact