Een leertraject op maat over de technieken van projectmanagement, met casussen, valkuilen en tips. We passen alles toe op jullie projecten, met aangepaste templates en taal. We inspireren je projectmanagers.

Het idee

Sterker worden als organisatie

We inspireren met modules op maat. Want elke organisatie is anders. Misschien is het beste wel om een aantal opleidingen te voorzien. Misschien start je aan de top, of begin je net met de projectmanagers. Of tekenen jullie eerst samen de governance uit?

We tekenen samen met de PMO een sterk traject uit, waarin we de afspraken, templates en goverance van jouw organisatie verwerken.

Belangrijke vragen

Een paar zaken kan je zeker al in overweging nemen:

 • Wordt het een opleiding of een info-sessie? Gaat het om "kunnen" of om "weten"?
 • Is deelnemen verplicht? Voor wie wel, en voor wie niet?
 • Hoe ondersteun je de collega's? Welke mix werkt het beste in jullie cultuur? Denk aan
  • opleiding voor (toekomstige) projectleiders
  • opleiding voor ervaren projectleiders
  • workshops met het management team over hun rol in projecten
  • hands-on begeleiding van projecten (workshops, vergaderingen)
  • coaching van projectleiders
  • inspiratiesessies rond gevoelige thema's
  • ...
 • Werk je top down, centraal aangestuurd, met controle vanuit de PMO? Of werk je in co-creatie, inspirerend, op basis van goesting en noden?
 • Werk je eerst een raamwerk en afspraken uit, of doen we dat samen na de opleiding (wanneer een kernteam voldoende kennis heeft van projectmanagement)?

Hieronder vind je een paar voorbeelden geven van dergelijke trajecten, ter inspiratie.

Een paar voorbeelden van trajecten

Residentiële basisopleiding

Eén van onze klanten organiseert 4 keer per jaar een basisopleiding projectmanagement. Wie zin heeft om ze te volgen, schrijft zich in. De opleiding bestond oorspronkelijk uit 2 dagen projectmanagement en 2 dagen change management, maar dat werd vervolgens gebundeld tot 3 dagen project- en changemanagement.

Eén keer per jaar gaat ze residentieel door. Dan wordt ze ingekort tot 2 dagen, met een laat-avondsessie en een extra vroege start. Ook die formule valt duidelijk in smaak.

Verplichte awareness sessie, optioneel vervolgopleiding

Een Vlaamse instelling heeft recent beslist om haar projectaanpak te professionaliseren. Opdat iedereen goed zou begrijpen wat de nieuwe afspraken en governance inhouden, volgen alle managers (en iedereen die bij projecten betrokken is) een 1-daagse awareness sessie.

Daarin gebruiken we een business game, waarmee het belang van de projectmatige  aanpak snel duidelijk wordt gemaakt. We geven een overzicht van de belangrijkste fasen die een project doormaakt, en de instrumenten die beschikbaar zijn.

Wie meer wilt weten, schrijft zich in voor een 2-daagse opleiding over de eigen projectaanpak. Ook die is heel praktisch en toegepast, met verschillende cases en ruimte om te werken aan eigen projecten. Na afloop geeft de PMO verdere coaching en ondersteuning op maat.

Workshop en opleiding voor het management

"Wil je echt verandering, dan moet je het management meekrijgen", vond deze PMO-er. Dus organiseerde ze eerst een opleiding / workshop voor het management team. We overliepen er de grote lijnen van projectmatig werken, en pasten alles meteen toe op de eigen projecten, en zetten de puntjes op de i van hun eigen projectaanpak en templates.

Nu coachen de managers hun medewerkers in het projectmatig werken. Telkens wanneer er voldoende vraag is, geven we een extra opleiding voor projectmanagers. We voelen dat hun maturiteit nu al veel groter is dan toen we van start gingen bij deze organisatie.

Themagerichte lunchsessies

Dit voorbeeld speelt zich af in een ziekenhuis. De nood aan professionalisering van projecten is groot, maar er zijn veel andere prioriteiten. Dus werken we met de ruimte die er wél is. We geven lunchsessies, waarbij telkens een arts een getuigenis geeft over hoe zijn initiatieven meer succes halen dankzij een meer gestructureerde projectaanpak. 

In een andere organisatie is de druk ook heel hoog. En 'learning lunches' zijn er een bekend en gegeerd initiatief. Af en toe mogen we er een facet van projectmanagement toelichten. En de deelnemers zijn steevast heel geëngageerd.

Leren op maat van het project

In deze organisatie kiest men voor een rimpel-effect. We zijn gestart met het begeleiden van één kritisch project. Stap voor stap hebben we hen ondersteund bij het uitvoeren van dit project. En gaandeweg werden steeds nieuwe struikelblokken duidelijk. Bijvoorbeeld: de beslissingen op directieniveau moesten beter geïnformeerd gebeuren. Dus hebben we hen geholpen bij hun rapportering. Even later bleek dat het team zelf niet voldoende op één lijn zat, dus hebben we een workshop rond focus georganiseerd. Of de scope werd constant uitgebreid.

Elke interventie startte met dat ene project, maar had eigenlijk invloed op de hele organisatie. Twee jaar later is het hele denken rond projectmanagement gegroeid en geëvolueerd... zonder opleiding maar door ondersteuning met oog voor het geheel.

Altijd op maat

Alle onze opleidingen worden op maat gemaakt. Dus als je interesse hebt, komen we graag langs voor een kennismaking. We bekijken dan wat de noden zijn, en waar je als organisatie tegenaan loopt. We peilen naar de interesse en nieuwsgierigheid van je collega's, en bespreken hoe we een leertraject kunnen maken dat ze veel mogelijk effect heeft. 

We kijken wat de rol kan zijn van de leidinggevende, en of we met het hele team werken of enkel met de mensen die zich inschrijven op een open aanbod. We bespreken de timing, en wat we verwachten van de deelnemers voor we hen ontmoeten en achteraf. We houden het heel compact, of maken er een rijk en prikkelend leertraject van. Aan jou de keuze!

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact