De meest courante bouwstenen voor opleiding rond projectmanagement, op één pagina samengevat... Laat je inspireren.

Deze bouwstenen kunnen als afzonderlijk programma gebruikt worden, of samengevoegd tot een meerdaags traject. En we kunnen natuurlijk nog andere modules voor u ontwikkelen. We zetten per thema...

Basis

Basisopleiding projectmatig werken (2 dagen)

Voor mensen die zoeken naar een handige structuur om hun projecten te organiseren. We reiken pragmatische handvatten aan zodat je meer overzicht houdt en soepel kan inspelen op de gebeurtenissen in je project.

Inleiding tot projectmanagement (1 dag)

Voor teamleden die willen begrijpen wat de logica van projectmanagement is, maar er niet zelf de eindverantwoordelijke van zijn.

Budget

Business Case (halve dag of 1 dag)

Wat staat er in een goede business case en wat betekenen termen als ROI en NPV? Hoe vind je de cijfergegevens en wat met 'zachte' benefits? En ook... hoe gaat een stuurgroep hiermee om?

Financieel beheer van projecten (1 dag)

In elke fase van het project is er financieel management nodig. Wat je ermee wilt bereiken, en welke informatie je nodig hebt, verschilt echter. Voor wie geen financiële achtergrond heeft, klinken de termen vaak als chinees in de oren.

Change

Change Game (halve dag of 1 dag)

Een bordspel dat je vaardigheden rond verandermanagement test en aanscherpt, door herkenbare lastige scenario's voor te leggen uit typische projecten. Samenwerking, competitie, plezier... drie ingrediënten om sneller te leren hoe je verandering beter kan managen.

Stakeholder management (1 of 2 dagen)

Projectmanagement bestaat voor 90% uit communicatie. Daarom is het zinvol om stil te staan bij wat je allemaal gaat communiceren, aan wie, en op welke manier je dat gaat doen. En wanneer. Binnen de projecthiërarchie, maar zeker ook daarbuiten.

Communicatie

Communicatie met klanten (1 of 2 dagen)

Projectmanagers brengen soms veel tijd door bij klanten (en leveranciers). Ze zijn daar het visitekaartje van de organisatie. Maar zijn ze zich daarvan bewust? Interne communicatie verchilt nogal eens van de boodschap die je naar buiten wilt brengen...

Insights Discovery voor projectleiders (1 of 2 dagen)

Excellente communicatievaardigheden ontwikkelen is een levenslange opdracht. Ook projectleiders en teamleden ondervinden dat dagelijks. Hier gaan we in op een aantal basistechnieken, die opgefrist en aangescherpt worden, om de communicatiestroom te verbeteren. We gebruiken Insights Discovery als spiegel.

Krachtige projectvergaderingen (halve dag tot 2 dagen)

In projecten wordt veel vergaderd. Wie moet daarbij aanwezig zijn? Wat met projectleden die alleen in het begin of op het eind van het project een rol spelen? Wat zijn typische knelpunten in projectmeetings, en hoe ga je ermee om?

Presenteren aan de board (1 of 2 dagen)

Je project verkocht krijgen in de organisatie, presentaties geven die afgestemd zijn op je publiek. Wat kan jij doen om de budgetten en middelen te krijgen die je nodig hebt om je project tot een goed einde te brengen?

Leiderschap

Leadership Academy (3 dagen)

Een intensieve opleiding voor ervaren projectmanagers die de basis van project-management al in de vingers hebben. We dompelen we je onder in een businessgame met alle uitdagingen van leiderschap, planning en communicatie eigen aan grote projecten.

Conflicten in en rond je projectteam (1 dag)

De grote werkdruk, de hoge verwachtingen, de onderliggende belangen, en natuurlijk ook de verschillen in karakters: het zijn allemaal bronnen voor conflicten. Wat doe je als die andere afdeling niet wilt meewerken aan je project? Als beloftes niet worden nagekomen? Als plots een eerdere beslissing wordt herroepen?

Motiveren van je projectteam (1 of 2 dagen)

Als projectleider heb je geen lijnbevoegdheid over je teamleden. Je moet ze dus op andere manieren motiveren dan een klassieke baas. Hoe kan je zorgen dat projectleden - tussen hun vele taken - kiezen om aan jouw project te werken?

Virtuele projectteams (halve dag)

Steeds vaker worden internationale projectteams gevormd, en ontmoeten de projectleden elkaar niet of zelden. De internationale context brengt extra complexiteit, net als de afstand. Gelukkig bestaan er meer en meer virtuele tools die het projectwerk ondersteunen. Je moet ze dan wel goed gebruiken...

360° feedback voor projectleiders

Via de 360° DFC-tool krijgt de projectleider antwoord op vragen als: Hoe zien mijn teamleden mij? Hoe ervaren sponsors mijn communicatie? Hoe kom ik over bij de andere betrokken afdelingen? Het is een aanvulling op het Insights Discovery profiel, en vergroot en verdiept het zelfinzicht van de projectleider.

Lessons Learned

Coaching & mentoring voor senior projectmanagers (2 dagen)

Ervaren projectmanagers nemen jongere collega's onder hun vleugels. Ze geven hun ervaring door, en begeleiden hen naar meer en meer autonoom functioneren. En dat vraagt om een heel specifieke set van vaardigheden.

Lessons learned - ideeën voor zinvolle projectevaluatie (halve dag of 1 dag)

Pak die evaluatie van je project eens anders aan, zodat jij en je team er écht uit leren. Je krijgt concrete werkvormen aangeleerd die je meteen kan toepassen. Evaluatie was nog nooit zo interessant.

PMO

Interne methodologie toegelicht (halve dag)

Organisaties ontwikkelen hun eigen projectaanpak. De PMO houdt road shows om die toe te lichten. Soms worden wij daarbij betrokken om deze workshops actief te maken. Zodat de boodschap blijft hangen en mensen er iets mee doen.

PMBoK overview (1 dag)

Een overzicht van de 5 procesgroepen en de 9 kennisdomeinen van de bekende PMI methodologie. Zo krijg je een breed beeld van wat projectmanagement inhoudt, en waar je je verder in wilt verdiepen.

Programma Management (halve dag tot 2 dagen)

Projecten worden steeds vaker gebundeld in programma's. Het doel is om extra voordelen te realiseren, die je met de afzonderlijke projecten niet zou halen. Ook bij veranderingstrajecten spreekt men vaak over programma's. Hoe zit dat eigenlijk, en verandert mijn rol als projectleider? En wat is het verschil tussen een project en een programma?

Risico's

Risico management (halve dag of 1 dag)

Bewuster omgaan met de risico's van je project kan je veel kopzorgen en geld besparen. Dankzij een gestructureerd risicomanagement weet je beter waar je moet op letten, en hoe je de risico's kan inperken of omzeilen. Je reageert alert op alarmsignalen en besteedt veel minder tijd aan ‘brandjes blussen'.

Scope

Scope management (1 dag)

Hoe dikwijls is je project veel groter geworden dan oorspronkelijk bedoeld? Hoe vaak werd de scope beetje bij beetje uitgebreid? Hoe vaak hebben je teamleden extra functies toegevoegd, die achteraf beschouwd eigenlijk niet essentieel waren? Als je dit herkent, is deze opleiding iets voor jou!

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact