Het managementteam start projecten en volgt ze op. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Veel stuurgroepen worstelen met het vinden van een goed evenwicht tussen controle en loslaten, tussen focus op de strategie en concrete inhoudelijke aansturing. Wij brengen onze expertise in, zodat je sneller de juiste toon vindt..

De aanleiding

Nieuwe, strategische projecten starten. Het directiecomité of managementteam wilt die van kortbij kunnen opvolgen, zonder mee in de details te duiken. Hoe organiseer je dat?

Dat is een heel relevante vraag. De directievergaderingen zijn al druk gevuld, en nu moet de projecten daar nog bijkomen. En wat wil je dan precies bespreken over die projecten, welke beslissingen moeten op de stuurgroep genomen worden en welke delegeer je naar de opdrachtgever?

Al doende leren

Dit zijn vragen over de governance van projecten en over de rol die de stuurgroep daarin neemt. Meestal is het maar 'al doende' dat je merkt wat het allemaal inhoudt, en hoe je het eigenlijk wilt organiseren (welke informatie je over de projecten wenst, hoe frequent je ze wilt bespreken...).

We wonen een aantal vergaderingen van de stuurgroep bij en steunen met raad en daad. De stuurgroep kan zo stap voor stap groeien in haar rol. Deze "on-the-job-learning" is tijdsefficiënt en sluit goed aan bij de werking van een stuurgroep en de drukke agenda's van haar leden.

Zo ondersteunen stuurgroepen in hun zoektocht.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact