Zit je project in het slop? Met deze workshop het weer op de sporen.

Projecten gaan soms door moeilijke periodes:

  • door besparingen werd het project tijdelijk stilgezet, maar nu wilt de directie dat je het snel realiseert
  • de opdrachtgever heeft het bedrijf verlaten, en de nieuwe opdrachtgever is nog niet bekend
  • je neemt het project over van een collega en wilt het project een nieuw elan geven
  • het project heeft strategisch prioriteit gekregen, en moet in een hogere versnelling geraken
  • door een aantal tegenslagen is het draagvlak voor het project gedaald
  • enz...

Met een project boost herlanceren we het project. We houden een aantal vergaderingen met de projectmanager, de opdrachtgever en het projectteam, om de doelstellingen, de scope en het plan te actualiseren. Tijdens een tweedaagse off-site duiken we in de diepte van het project, en werken het projectplan en het stakeholder management bij, totdat het projectteam zich er 100% kan achter scharen.

Met een aantal welgekozen oefeningen challengen we het gedrag van projectteam. De onderlinge samenwerking wordt onder de loupe genomen en versterkt. Zo krijgt niet alleen de projectaanpak, maar ook de interne werking van het project een boost.

Natuurlijk wordt deze workshop op maat samengesteld na een intakegesprek met de projectmanager en/of de opdrachtgever. Lengte en inhoud kunnen variëren in functie van de complexiteit van het project en de gewenste situatie.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact