Zit je project in het slop? Met deze workshop zetten we je weer op de sporen.

Projecten gaan soms door moeilijke periodes:

  • door besparingen werd het project tijdelijk stilgezet, maar nu wilt de directie dat je het snel realiseert
  • de opdrachtgever heeft het bedrijf verlaten, en de nieuwe opdrachtgever is nog niet bekend
  • je neemt het project over van een collega en wilt het project een nieuw elan geven
  • het project heeft strategisch prioriteit gekregen, en moet in een hogere versnelling geraken
  • door een aantal tegenslagen is het draagvlak voor het project gedaald
  • enz...

Het project opnieuw lanceren

Met een project boost herlanceren we het project. We houden een aantal vergaderingen met de projectmanager, de opdrachtgever, het projectteam, en key stakeholders om de doelstellingen, de scope en het plan te actualiseren.

We duiken samen in de diepte van het project, en werken het projectplan en het stakeholder management bij, totdat het projectteam zich er 100% kan achter scharen.

Het team sterker maken

Als dat nodig is, nemen we ook de onderlinge samenwerking binnen het projectteam onder de loupe:

  • hoe geven jullie elkaar energie?
  • hoe vergaderen jullie? waarover?
  • wat zou beter kunnen?

Zo krijgt niet alleen de projectaanpak, maar ook de interne werking van het project een boost en gaat iedereen met hernieuwde goesting weer aan de slag.

Intake en voorbereiding

Natuurlijk wordt deze workshop op maat samengesteld na een intakegesprek met de projectmanager en/of de opdrachtgever. Lengte en inhoud kunnen variëren in functie van de complexiteit van het project en de gewenste situatie.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact