Een robuuster projectplan waar het hele team achter staat.

Een innovatief project of onbekend terrein? Het post-it proces is een goede start.

Met het team

Stel als projectmanager het projectplan niet alleen op, maar betrek je team erbij. Hoe diverser het is samengesteld, hoe interessanter het zal worden. Ieder brengt immers zijn eigen ervaring en kennis mee. En zo ontdek je al heel veel over het project nog voor je aan de uitvoering begonnen bent.

Goed begonnen is...

Je projectplan wordt veel vollediger. De mijlpalen, Work Breakdown Structure, en Gantt chart zijn beter doordacht. En dat zorgt op zijn beurt weer voor nauwkeurige budgetten, tijdsplannen, scope... en minder verrassingen tijdens de uitvoering.

Niets dan voordelen dus. En toch zijn veel projectleiders terughoudend om het projectplan in groep op te stellen. Ze voelen zich onwennig in een rol als facilitator en vragen zich af hoe collega's erop zullen reageren.

Een robuuster projectplan

Om dat op te vangen, begeleiden wij dergelijke vergaderingen. We bespreken eerst met de projectmanager (en de opdrachtgever) wat ze willen bereiken, wie ze erbij willen uitnodigen en wat de output moet zijn. We bespreken de duurtijd en opzet van de workshop zodat iedereen weet waaraan zich te verwachten.

Zo krijg je een robuuster projectplan, waar het hele team achter staat.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact