Zet je project goed op de rails. Zodat je kan rekenen op een enthousiast team, een breed draagvlak, een helder plan, en duidelijke afspraken. Wij zorgen voor workshops met een stevige dynamiek en een sterk resultaat.

Een opportuniteit

De opstart van een project kan een presentatie zijn waar iedereen luistert naar de doelen, de beoogde resultaten en het plan van aanpak. Dat is misschien wel de meest gangbare manier waarop projecten starten.

Maar het kan ook een actieve werkvergadering zijn waar de betrokken partijen rond de tafel zitten en hun uitgangspunten met elkaar delen, samen de krijtlijnen van het project afbakenen en veel van elkaar leren.

Stakeholder management

Zoals bij de opstart van een groot IT-project, waar alle betrokken afdelingen gevraagd wordt om te uiten waar volgens hen de knelpunten liggen, wat zeker niet mag vergeten worden, en welke rol ze zelf willen opnenemen in het project.

Het vraagt lef om je project op deze manier op te starten. Maar je neemt er een vliegende start mee, niet enkel inhoudelijk (je verwerft een veel breder zicht in het probleem), maar ook op het vlak van relaties en vertrouwen die mensen in je stellen.

Goede facilitering is cruciaal

Wij helpen je zoeken naar de meest productieve werkvorm om je doel te bereiken, en faciliteren de vergadering. Want daarin ligt de sleutel van het succes: een goed concept vinden voor de vergadering, de juiste vragen stellen, en nagels met koppen slaan.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact