Een evaluatie van je project, lessons learned verzamelen, of zoals het in de agile wereld heet: een retrospectieve: het kan veel opleveren.

Een retrospectieve, op het einde van een fase of bij een doorstart? Laat het faciliteren aan een specialist over. Zo kan jij volledig met de inhoud bezig te blijven, terwijl iemand anders het proces stuurt. Wij brengen een frisse insteek en zorgen voor zinvol resultaat.

Stilstaan bij hoogtepunten en valkuilen

Een goede evaluatie is bijzonder leerrijk. Je staat met het team stil bij de hoogtepunten en de lastige momenten van het project. Je blikt terug op het verloop en zoekt naar concrete lessen: wat kunnen we doen om volgende projecten beter te laten verlopen?

Hoewel iedereen het erover eens is dat zo'n evaluatie zeer nuttig is, komen maar weinig projectmanagers ertoe om een krachtige evaluatie te organiseren. Het lijkt moeilijk om er nog tijd voor vrij te maken... en als een dergelijke vergadering gepland wordt, raakt ze dikwijls niet verder dan een vrijblijvende babbel of verwijten.

Daarom ontwikkelden we een workshop om projectteams bij te staan bij deze lessons learned oefening. In een vergadering van 2 à 3 uur overlopen we de historiek van het project, kijken we naar de sterktes en tekorten van het team, en werken we aan een actieplan voor de individuen en voor de organisatie. Gaat het om een tussentijdse evaluatie, dan vormt het actieplan een goede basis voor een doorstart van het project.

Opbouw van de workshop

  • De workshop heeft een sterke basisopbouw.
  • Die wordt verder verfijnd om aan te sluiten bij het verhaal van het te evalueren project.

Doelgroep

  • De projectmanager met het hele projectteam
  • Mogelijks ook de opdrachtgever, de PMO-manager, een interne projectcoach, relevante stakeholders,...

Resultaat van de workshop

  • de lessons learned zijn in kaart gebracht
  • elke aanwezige heeft een lijst met acties: wat doe ik anders in een volgend project? wat was goed en doe ik opnieuw?
  • de rol en inzet van teamleden en stakeholders is bespreekbaar gemaakt
  • het project is op een constructieve manier, met een hoogtepunt, afgesloten
  • de organisatie (PMO, kwaliteitscoach,...) heeft een verslag van lessons learned die naar andere projecten kunnen overgedragen worden

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact