Een mindmap of spinschema is een breinvriendelijke manier om nota's te nemen en informatie te delen. De techniek is uitgewerkt door Tony Buzan. Ondertussen is ze wijd verspreid en wordt ze ook in workshops op diverse manieren gebruikt.

Een aantal toepassingen voor mindmaps in ons werk:

  • brainstormen over risico's met het projectteam
  • structuur brengen in een presentatie (voor jezelf, of om te tonen aan je publiek)
  • trends in kaart brengen die invloed hebben op je project (bijv tijdens een Future Search)
  • prioriteiten bepalen met een groep (bijv tijdens een waarderend onderzoek)
  • een verslag maken op groot formaat (bijv. tijdens een World Café)
  • nota's nemen voor jezelf tijdens een vergadering

Vaak schrijven we de mindmap zelf, als facilitator. Maar de inhoud komt van de groep, van de aanwezigen. Zij geven de inhoud, wij houden enkel de pen vast.

In een aantal gevallen geven we ook de pennen rond, en schrijft iedereen zelf bij op het blad. Ook dat geeft een interessante dynamiek aan een workshop.

Mindmap is voor ons dus een instrument om gesprekken te ondersteunen, een specifieke vorm va graphic facilitation.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact