Het draagvlak uitbouwen lukt met deze tips:

 • Zoek wie er baat heeft bij het project en geef hen een stem.
 • Spreek met de critici en luister naar hun bezorgdheden.
 • Kijk wie (in)formele macht heeft en schakel hen in.
 • D x V x F > R
  De formuler van Gleicher geeft ons vier elementen waar we kunnen aan werken om mensen in beweging te krijgen:
  Dissatisfaction with the current reality (ben ik me bewust van de problemen?)
  Vision (zie ik een aantrekkelijk alternatief?)
  First steps (weet ik hoe ik concreet een eerste kleine stap kan zetten?)
  Resistance (alles wat me tegenhoudt of belemmert om te veranderen: emoties, overtuigingen, iets wat ik wil beschermen...)


Wat werkt voor jou?

"Bouw een draagvlak" is één van onze 10 principes voor pragmatisch projectmanagement. Ze zijn een samenvatting van inzichten en ervaringen die we met ons team verzamelden in de voorbije jaren. We merken dat veel projectmanagers ze graag als handvat gebruiken.

Volgende principe!

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact