Verandering leiden - business game ActeeChange (Changesetter)

Vindt plaats op 18 oktober 2018 te Gent (Oosterzele)

Pragmatische opleiding rond veranderingen leiden

In elke onderneming is verandering onderdeel van de orde van de dag. Vaak gaat het over kleine bijsturingen en afspraken. Ook grotere veranderingen en wijzigingen in werkwijzen zijn echter legio.

Verandering Leiden – business game gaat specifiek in op het leiden van mensen en managen van projecten in tijden van verandering. Dit doe je op een pragmatische manier, aan de hand van de business game Changesetter.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact