Veranderen doe je samen (slechts 225 euro)

Vindt plaats op 13 september 2018 te Gent (Oosterzele)

Pragmatische opleiding rond veranderingen leiden

In elke onderneming is verandering onderdeel van de orde van de dag. Vaak gaat het over kleine bijsturingen en afspraken. Ook grotere veranderingen en wijzigingen in werkwijzen zijn echter legio.

Veranderen doe je samen biedt een algemeen kader voor iedereen die wil meewerken aan verandering.


INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact