Projecten opvolgen, bijsturen en grip houden

Vindt plaats op 31 mei 2018 te Antwerpen

Succesvol uitrollen van projecten (ism Kluwer opleidingen)

U wordt regelmatig betrokken bij het opstarten en uitwerken van nieuwe projecten? U wilt met meer kennis van zaken uw projecten aanpakken? Of u wilt uzelf ontwikkelen tot professioneel project manager?

De slaagkansen van een project hangen zeer sterk af van de cohesie in het projectteam, maar ook het duidelijk stellen van het doel, het begrip van de context, het beheer van de kosten en tal van andere cruciale factoren. Het modulair programma 'Projectmanagement van A tot Z' biedt u alle bouwstenen om al uw projecten beter te structureren, te begeleiden en tot een goed einde te brengen!

De training 'Opvolgen, bijsturen en grip houden op projecten' is de tweede module van de reeks 'Projectmanagement van A tot Z'. U kunt deze module ook afzonderlijk volgen.

Doelstellingen

In deze module leert u hoe ervaren projectleiders hun project onder controle houden. U kunt uw projectplan vertalen naar een concreet actieplan en u leert slimmer om te gaan met issues en sneller bij te sturen via retrospectieven. U krijgt ook een veel betere grip op uw rol en taken als projectmanager.

Pluspunten

 • Talrijke oefeningen, voorbeelden en cases
 • Klare theoretische input
 • Opgedane kennis is snel inzetbaar
 • Tips van een ervaren trainer

Na deze training kunt u direct aan de slag met uw projecten!

Uw resultaten

Na afloop van deze module:

 • kunt u het projectplan vertalen naar een actieplan volgens de scrum-aanpak.
 • kunt u een kanban bord gebruiken.
 • hebt u een helder zicht op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in het project.
 • kunt u issues rapporteren en betere beslissingen verkrijgen.
 • kunt u op verschillende manieren lessons learned capteren met uw team en zo constant de projectwerking verbeteren.

Bestemd voor

 • projectleiders
 • projectcoördinatoren
 • projectmedewerkers
 • iedereen die (af en toe of geregeld) op projectmatige basis werkt

We veronderstellen dat u de eerste module 'Plannen, budgetteren en opstarten van projecten' uit deze reeks al gevolgd hebt of voldoende inzicht hebt in deze materie.

Prijs

760 euro, inschrijven via kluweropleidingen.be

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact