Opstarten, plannen en uitvoeren van projecten

Vindt plaats op 17 en 24 mei 2018 te Antwerpen

Een sterkere start voor je project

Leer hoe u uw projecten succesvoller kunt managen door op een planmatige en gestructureerde manier te werk te gaan. Projectdefinitie, -planning, -uitvoering en -afronding zijn de hoofdthema's van deze module. U leert de aspecten tijd, geld, kwaliteit en informatie beter te beheren.

Pluspunten

 • Talrijke oefeningen, voorbeelden en cases
 • Klare theoretische input
 • Opgedane kennis is snel inzetbaar
 • Tips van een ervaren trainer

Na deze training kunt u direct aan de slag met uw projecten!

Na afloop van deze module

 • kunt u de doelstellingen en scope van uw project bepalen.
 • kunt u genuanceerd prioriteiten stellen aan de hand van MSCW en user stories.
 • kunt u een realistisch plan opstellen volgens de meest geschikte aanpak: doelgericht, iteratief of hybride.
 • kent u de verschillende gangbare planningstechnieken zoals mijlpalenplan, WBS, Gantt-chart, RACI … en past ze toe in de praktijk.
 • kent u de principes van agile projectmanagement en kunt u een iteratief plan maken.
 • kunt u stakeholders (team, SME’s …) actief betrekken bij de opstart en planning.
 • kunt u een goede inschatting maken van de tijd en het vereiste budget voor de realisatie van uw project.
 • kunt u uw projectplan vertalen naar duidelijke werkafspraken voor de uitvoering van het project.
 • kent u het belang van een goede afsluiting en overdracht van het projectresultaat.

Bestemd voor

 • projectleiders
 • projectcoördinatoren
 • projectmedewerkers
 • iedereen die (af en toe of geregeld) op projectmatige basis werkt

Prijs

1430 euro, inschrijven via kluweropleidingen.be

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact