Mensen meekrijgen in je project (Changesetter)

Vindt plaats op 26 april 2018 te Aalst

Changemanagement voor projectleiders

Doelstellingen

Waarschijnlijk is het ook bij uw project het geval: niet iedereen is even gelukkig met de verandering die u brengt. Sommige mensen stellen het nut van het project in vraag, anderen twijfelen of het ooit zal werken. Een paar mensen steunen u actief, terwijl de meesten gewoon stilzwijgend hun deel van het projectwerk doen (of juist niets doen). Weerstand tegen verandering is voor veel projectmanagers een bekend struikelblok.

Maar hoe gaat u ermee om? Zijn er dingen die u anders kunt aanpakken, aan de start of in de loop van uw project, om die verandering beter te begeleiden?

In deze module leert u – aan de hand van het online business game Changesetter – hoe u stakeholders meekrijgt in het project, hoe u mogelijke weerstand overwint, en wat de grootste valkuilen zijn bij het implementeren van projecten. U leert praktische tips om te zorgen dat uw project door iedereen geaccepteerd wordt zodat de beoogde resultaten er ook effectief komen.

Gelieve uw eigen laptop mee te brengen naar deze opleiding.

Pluspunten

  • Sterke business game Changesetter
  • Klare theoretische input
  • Opgedane kennis is snel inzetbaar
  • Tips van een ervaren trainer

Na deze training kunt u direct aan de slag in uw projecten!

Uw resultaten

Na afloop van deze module:

  • kunt u collega’s en andere stakeholders achter de visie van het project scharen.
  • weet u beter om te gaan met weerstand: u kent de drie grote oorzaken en weet hoe u ze kunt wegwerken.
  • kent u de acht grootste uitdagingen voor veranderingen en weet u hoe ze aan te pakken.
  • kunt u naast het projectplan ook een communicatieplan (change management plan) opstellen.
  • kent u zes leiderschapsstijlen en weet u wanneer elke stijl het meest geschikt is.
  • hebt u een stakeholder map gemaakt voor uw eigen project, met bijhorend actieplan.

Extra: U kunt ook na de opleiding verder blijven leren en experimenteren met de Changesetter business game.

Prijs

760 euro, inschrijven via Kluweropleidingen.be

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact