Een pragmatische basisopleiding van 2 dagen, vol tips en toegepast op je eigen projecten.

Het idee

Mensen hebben weinig tijd, en twee dagen opleiding betekent een hele investering. We zorgen dus dat het tempo hoog ligt, en dat ze veel heel praktische tips krijgen waar ze meteen mee aan de slag kunnen.

Die basisopleiding duurt twee dagen, en geeft handige kapstokken om je project van A tot Z in goede banen te leiden: het doel scherp krijgen, de scope afbakenen, een realistische timing afspreken, rollen en communicatie afstemmen, bijsturen en omgaan met onverwachte knelpunten,…

Optioneel: voor- en natraject

Als je wil, bezorgen we al enkele opdrachten vooraf. Zo zetten we mensen al aan het denken, en versterken we hun leren.

Ook na de opleiding kunnen we een aantal vormen van ondersteuning aanbieden. In dit voorstel ga ik uit van 10 inspiratiemails, die het thema “projectmanagement” op een speelse manier onder de aandacht houden.

De inhoud - een voorbeeld

We maken de opleiding altijd op maat van jouw organisatie. Maar hier is een voorbeeld van hoe ze er uit zou kunnen zien:

vooraf

Deelnemers krijgen twee e-mails vooraf, waarin we hen verwelkomen, en alvast aan het denken zetten over hun projectaanpak.

dag 1

Kennismaken en leervragen verkennen

Het project opstarten

 • Wanneer is projectmanagement een goed idee?
 • Wat willen we realiseren?
 • Wat zal dat ons opleveren (benefits)?
 • De scope afbakenen
 • Wie leidt het project? Wie is de opdrachtgever?
 • Het projectcanvas en het charter

Toepassen op een eigen project

Het project plannen

 • De planningsstrategie en de duivelsdriehoek
 • Mijlpalen en grote tijdsblokken afspreken
 • Agile en iteratief plannen, hoe werkt dat?
 • Benodigde budget en team identificeren
 • Betrokkenheid, draagvlak en change management

Toepassen op een eigen project

Actieplanning

Dag 2

Het project uitvoeren

 • Van ruwe planning naar detailafspraken
 • Risico's bekijken en bespreken hoe je ze opvangt in het project
 • het project opvolgen en bijsturen
 • het overzicht bewaren
 • het team motiveren
 • projectvergaderingen, do's en don'ts
 • lessons learned en retrospectives

Het project afsluiten

 • Overdracht en nazorg
 • Verankeren en borgen van de resultaten

Actieplanning

nadien

Onderzoek toont aan dat we leren door herhaling, en door dingen te doen ‘on the job’.

Daarom blijven we de deelnemers graag prikkelen, ook na de opleiding. We ontwikkelden een reeks van 10 inspiratiemails. Elke mail gaat over een ander principe van pragmatisch projectmanagement, en bevat praktische tips en ambetante vragen.

De mails zelf bevatten ook voldoende variatie om aantrekkelijk te blijven: handige tips, een kwis met feedback, een video ter inspiratie…

Altijd op maat

Alle onze opleidingen worden op maat gemaakt. Dus als je interesse hebt, komen we graag eerst langs voor een kennismaking. We bekijken dan wat de noden zijn, en waar je als organisatie tegenaan loopt. We peilen naar de interesse en nieuwsgierigheid van je collega's, en bespreken hoe we een leertraject kunnen maken dat ze veel mogelijk effect heeft. 

We kijken wat de rol kan zijn van de leidinggevende, en of we met het hele team werken of enkel met de mensen die zich inschrijven op een open aanbod. We bespreken de timing, en wat we verwachten van de deelnemers voor we hen ontmoeten en achteraf. We houden het heel compact, of maken er een rijk en prikkelend leertraject van. Aan jou de keuze!

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact