Kort en bondig overzicht op één dag, voor teamleden of projectmanagers
 • Wat is de taak van een projectmanager?
 • Ik krijg regelmatig unieke 'opdrachten' die ik als een project wil beheren, hoe krijg ik daar mee vat op?
 • Is projectmanagement iets voor mij?

Wie met dit soort vragen zit, vindt in de "inleiding tot projectmanagement" een antwoord. Het is een samenvatting van de thema's uit de tweedaagse opleiding, maar zonder de vele oefeningen. Verwacht dus niet dat je een volleerd projectmanager bent, maar je weet op zijn minst wel waar het allemaal om draait, je bent thuis in het jargon.

Aandachtspunten

In deze opleiding krijg je een overzicht van projectmatig werken, en leer je praktische tips en tools waarmee je meteen in je eigen projecten aan de slag kan. We bespreken de volgende onderwerpen:

 • Wat is een project, en wat is het niet?
 • Wanneer is een project een succes?
 • Een duidelijk doel bepalen voor je project
 • Afbakenen van de scope
 • De onderdelen van een goed projectplan:
 • Mijlpalen, Gantt-chart,en budget
 • Het project opvolgen en bijsturen
 • Goed rapporteren, een kunst
 • Motiveren van het projectteam
 • Afsluiten van het project

Op maat

Heeft je organisatie al een eigen projectaanpak, dan sluiten we daarbij aan. We gebruiken dezelfde terminologie, we tonen de bijhorende templates... Wanneer dat zinvol is, geven we de deelnemers ook onze projectmanagement leidraad mee, zodat ze concrete houvast hebben voor het organiseren van hun volgende projecten en opdrachten.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact