Wat doen wij

We werken rond projecten en verandering. Over die twee thema's bieden we opleiding en begeleiding.

Projectopleiding

Empower je projectmanagers.

Je team ontdekt de klassieke projectaanpak, of leert werken volgens agile, lean startup of hybride strategieën. Altijd op maat van jouw organisatie.

Opleidingen

Veranderopleiding

Veranderen doe je samen, toch?

We geven je een bredere kijk op veranderen. Met onze business game Changesetter leer je over de cyclus van verandering, 3 niveaus van weerstand, en hoe je mensen mee krijgt in de verandering.

opleidingen

Projectadvies

Zet structuren op die werken

Heldere afspraken maken over rollen, de governance uittekenen en samen met PMO de projectwerking naar een hoger niveau tillen: daarover gaat projectadvies.

governance

Projectbegeleiding

Steun waar nodig, individueel of in het team

We coachen projectleiders en stuurgroepen, we faciliteren retrospectives, helpen een cruciale meeting voorbereiden...

Projectcoaching

Veranderbegeleiding

Co-creatie in de praktijk

We faciliteren de vergaderingen die nodig zijn om een verandering te laten slagen. Open Space, World Café of Appreciative Inquiry en andere co-creatie vormen komen daarbij van pas.

Faciliteren

Changesetter

Een krachtige business game over organisaties in verandering en de weerstand die dat kan wekken.

OpenSpace Agility

OpenSpace Agility (OSA) is a technique for getting a rapid and lasting Agile adoption. But it is much more than that. Is it an approach that helps you realise any culture shift, whether it is "the new way of working" or "selforganizing teams" or becoming a "teal organization".

Breinvriendelijk leren

Leren gebeurt spontaner en duurzamer als je de juiste omgeving creëert.

PMI

Het Project Management Institute is een netwerk van projectmanagers.

Mindmap

Een mindmap of spinschema is een breinvriendelijke manier om nota's te nemen en informatie te delen. De techniek is uitgewerkt door Tony Buzan. Ondertussen is ze wijd verspreid en wordt ze ook in workshops op diverse manieren gebruikt.

PRINCE2

PRINCE2 is een methode voor projectmanagement die ontwikkeld werd door OGC.

Open Space Technology

Effectieve meetings houden met grote groepen, en een hele organisatie te empoweren.

Appreciative Inquiry

In tegenstelling tot het klassieke deficit-denken, gaat Waarderend Onderzoek op zoek naar wat een organisatie succesvol maakt.

Insights Discovery

Krachtig communiceren. Effectief omgaan met elkaar. Begrip hebben voor elkaars verschillen in stijl, en de sterktes van je collegas en medewerkers waarderen.

World Café

Complexe problemen, intense veranderingen? Het komt in zo'n gevallen op aan veel verschillende invalshoeken te bekijken en diverse groepen stakeholders te betrekken bij het uittekenen van de oplossing.

Change Journey

Een kaart voor complexe veranderingen.

Energy8 - dialoogstarter

Waarden en identiteit: met Energy8 kan je ze meten. En dat levert een boeiend gesprek op!

Wat doen we niet?

We verwijzen u door naar collega's voor de volgende vragen.

Open opleiding

We geven wel open opleiding, maar organiseren die niet zelf. Daarvoor werken we samen met Kluwer Opleidingen. Op hun website vind je verschillende trainingen rond projectmanagement die door ons gegeven worden.

We organiseren wel workshops rond een bepaald thema's. Zo waren er in 2010 workshops rond 'dialoog als voorwaarde voor duurzame verandering' en 'de uitdagingen van een Business PMO'. In 2011 was het thema van onze Change dag 'over weerstand tegen veranderen'.

Projecten volledig leiden

We doen geen interim-projectmanagement, we werken niet voltijds voor één klant. We zijn overtuigd dat projecten best geleid worden door interne medewerkers, die hun interne netwerk kunnen inschakelen, die de bedrijfscultuur kennen, en die ook na afloop van het project in de organisatie aanwezig zullen zijn. De kennis die tijdens het project wordt opgebouwd, gaat dan niet verloren.

We geven wel ondersteuning aan interne projectmanagers in de vorm van projectcoaching . En we begeleiden complexe workshops of vergaderingen.

Ex cathedra doceren

Onze opleidingen zijn heel interactief, we bouwen voort op de ervaringen en verhalen van de deelnemers omdat we overtuigd zijn dat je het meeste leert als je de nieuwe ideeën meteen vertaalt naar je eigen realiteit. Dus als je op zoek bent naar een docent die met een uitgebreide slideshow zijn eigen ervaring vertelt, terwijl de deelnemers passief luisteren, dan ben je bij ons niet aan het goede adres.

Projectaudit volgens CMM of PM3

We willen potentieel aanwakkeren, mensen inspireren, ruimte scheppen voor nieuwe acties. Een klassieke projectaudit past daar niet in.

We worden wel enthousiast als we - in dialoog met de projectmanagers en stakeholders - kunnen uitzoeken wat goed loopt in jullie projecten en waar ze falen. De dialoog, het generatieve, staat voor ons centraal. We zetten dan een community of practice op, of organiseren een waarderend onderzoek naar uitmuntende projectpraktijken.

INTERESSE GEwekT? NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.

Contact